ADIZES

Indholdsfortegnelse

Adizes er udvilet af Ichak Adizes og er en model til at kategorisere ledere i en af de ​​fire ledelsesroller. Adizes hævder, at ingen individuel leder kan imødekomme alle organisationens eller afdelingens behov. Han hævder, at effektiv ledelse kræver et team af ledere, der når de arbejder sammen i harmoni – kan håndtere de mest komplekse udfordringer og problemer.

Medarbejdere er ikke kun menneskelige ressourcer, de er et team af personligheder, og de skal behandles derefter. For at opnå succesfulde team, er det ikke nødvendigt med en chef, men en leder. 

Forskellen mellem chefen og lederen er, at chefen har en tendens til at sætte projektets mål over personlige mål for organisationen medarbejdere. Lederen er den, der søger for at opbygge et stærkt engagement baseret på et skæringspunkt mellem projektmålene og de personlige mål og værdier for deres medarbejdere.

If all of people think alike, none of them is thinking too hard.

— Ichak Adizes

ADIZES fire ledelsesroller

For at en virksomhed skal lykkes, er der behov for et supplerende team. Og en leder, der vil bringe dem sammen og sætte alle processer i gang. 

Adizes hævder, at fire ledelsesroller skal opfyldes for at have et effektiv team. Han kategoriserer dem som følger:

 • Producent
 • Administrator
 • Entreprenør
 • Integrator

Producent (P)

En organisations førende rolle er at producere resultater. Resultaterne, der tilfredsstiller kundernes behov, er den grundlæggende årsag til, at organisationen eksisterer. Derfor er producentrollen meget vigtig og nødvendig. 

Hvem er producenten?

En producent skaber resultater og har ofte ansvaret for et færdigt produkt eller en tjeneste, der leveres til en kunde. 

Producenter arbejder ofte hurtigt og har en tendens til at fokusere på slutresultatet. Producenterne er meget ambitiøse og arbejder i et højt tempo, og er ikke bange for lange arbejdsdage.

Producenten er en person, der skal have et mål. En producents nøgleord er ofte:

 • Produktiv
 • Fokus på præstationer
 • Utålmodighed
 • Kompetente
 • Skaber resultater

Administrator (A)

Administrationsrollen fokuserer på, hvordan man gør tingene. At administrere en organisation betyder at få ting organiseret, planlagt, systematiseret og generelt under kontrol. 

Administration gør de organisatoriske aktiviteter strukturerede. Dette er især vigtigt, når organisationen vokser, og processerne skal skaleres op.

Hvem er en administrator?

En administrator har stærke analytiske færdigheder og en struktureret tilgang, og er ofte ordensmennesker. Nogle vil opfatte en administrator som værende en bureaukratisk ledelsesstil.

En administrators værdier:

 • Detalje orienteret  
 • Logisk tænkende
 • Ordentlighed
 • Gode til tal, statistikker, analyser

Entreprenør (E)

En entreprenør har den rolle, som letter en organisation i processen med vellykket tilpasning til forandring. Entreprenøren er ansvarlig for innovationer, udforskning af nye muligheder og risici.

Hvem er en Entreprenør?

Denne type ledelsesrolle kan kaldes en idégenerator. Entreprenøren er nemlig ofte fuld af ideer. Vedkommende har altid en skarp vision for fremtiden, som hjælper dem med at skabe strategier, der er bedst for en organisation. 

Deres indsigt gør det muligt at skelne mellem muligheder og trusler mod organisationen og være i stand til at tage beregnede risici. Som entreprenør er man ofte god til at arbejde med ustrukturerede tilgange til problemløsning og beslutningstagning.

Ofte kendetegn ved en entreprenør:

 • Udadvendt
 • Innovativ
 • Uafhængig
 • Mange bolde i luften
 • Iderig

Integrator (I)

Integrationsrollen fokuserer på udviklingen af ​​et team, der gør en organisation effektiv på lang sigt. Godt integrerede organisationer har en stærk kultur med gensidig tillid og respekt.

Hvem er integratoren?

Hovedopgaven af ​​denne type er at forene mennesker. Vedkommende arbejder i et usikkert miljø, da der er så mange medarbejdere samlet omkring ham, og alle har deres egne tanker, planer, ideer osv.

Integratoren skaber harmoni i et team og bliver et bankende hjerte i en organisation. Dette er den person, der bringer mennesker sammen og opbygger tillid og respekt, og som medarbejderne har tillid og lyst til at gå til.

Kerneværdierne ved en integrator:

 • God til at lytte
 • Skaber et godt arbejdsmiljø
 • Retfærdig
Scroll to Top