Aktantmodel

Indholdsfortegnelse

Hvad er aktantmodellen?

Aktantmodel er en model som blev udviklet af Algirdas Julien Greimas i 1960’erne. Modellen beskriver de forskellige roller, der typisk forekommer i historier. Disse inkluderer “objekt”, “hjælper” og “afsender”. En aktant er parringen mellem to af disse roller Modellen kan bruges til at opdele en handling i seks facetter eller aktanter.

Aktantmodellen er ofte et redskab som bruges til at beskrive og belyse de forskellige roller, handlinger og elementer som der er i en fortælling. Men en aktantmodel er også et brugt værktøj til projekter, kommunikation og udviklingsstrategier.

Hvordan bruger man en aktantmodel?

Den aktantiellemodel bruges ofte til at tydeliggøre karakterernes roller i en fortælling. Modellen handler ikke om et plot, men om nøglepersonerne og deres forhold til en eventuel konflikt.

Karaktererne ses som personifikationer af aktanter – som er generaliserede roller baseret på de karakterer, som vi møder i fx folkeeventyr. Aktanterne er dog ikke nødvendigvis menneskelige karakterer; en hjælper eller en modstander kan fx være et naturfænomen som vejret eller en institution

Relationerne er delt på tre akser:

  • Projektaksen
  • Kommunikationsaksen
  • Konfliktaksen

Projektaksen

Subjektet (hvem er hovedpersonen) og modtageren er normalt den samme karakter; i folkeeventyret kan det være en helt eller en prins.

Subjektet begærer genstanden, som i et folkeeventyr ofte ville være prinsessen – og måske også det halve kongerige.

Kommunikationsaksen:

Afsenderen, hvis opgave er at udlevere genstanden for modtagerens ønsker, her ville det være kongen.

Konfliktaksen:

Hjælperens rolle i historien er at hjælpe motivet i hans søgen – men han er sjældent den mest spektakulære karakter på denne akse:

Modstanderen er i taberens spil for at forhindre emnet i at lykkes (men som vi alle ved, i enhver god historie, ser det ud til, at han vinder det meste af tiden).

Hvad er aktant

En aktant er en sammenkobling af to roller i en historie. eller en lille virksomhed og dens konkurrenter. Her kan virksomheden ved hjælp af segmentering eller en SWOT-analyse lave et aktant over sine konkurrenter.

Aktantiel model

Nedenfor er et par af de mulige parringer inden for den aktantielle model og deres betydninger. Selvom de kan virke komplicerede i starten, burde eksemplet nedenfor hjælpe med at gøre de forskellige roller tydelige.

Subjekt : Dette er hovedpersonen.

Objekt : har altid et projekt, et mål eller noget, som han eller hun ønsker

Afsender : Hvem eller hvad giver objektet væk?

Modtager : Hvem får til sidst objektet?

Hjælper : Hvem eller hvad hjælper personen? Det kan være både genstande eller personer som hjælper.

Modstander : Hvem eller hvad forsøger at forhindre subjektet i at få genstanden?

Scroll to Top