Organisationsteori

Indholdsfortegnelse

Organisationsteori

Organisationsteori blev udviklet i starten af den industrielle revolution i slutningen af 1800’erne og begyndelsen af 1900’erne. I denne periode var den tyske sociolog Max Webers forskning (1864—1920). 

Weber mente, at bureaukratier repræsenterede den ideelle organisationsform i en virksomhed. Weber mente at bureaukrati indebærer juridisk og autoritet, orden og logisk tænkning. I Webers idealiserede organisationsstruktur er ansvaret for alle medarbejdere klart defineret, de styres alle sammen procedure og regler.

Hans teorier om organisationer afspejlede en upersonlig holdning til befolkningen i organisationen. Faktisk blev arbejdsstyrken med sine personlige svagheder og ufuldkommenheder betragtet som en potentiel skade for effektiviteten af ethvert system. Hans teorier ses som værende mekaniske og gammeldags den dag i dag..

En anden vigtig bidrager til organisationsteori i de tidlige 1900’ere var Henri Fayol. Han er kendt for at identificere strategisk planlægning, medarbejderrekruttering, medarbejdermotivation og medarbejdervejledning (via politikker og procedurer) som vigtige ledelsesfunktioner til at skabe og ernære en vellykket organisation.

Webers og Fayols teorier fandt bred anvendelse i begyndelsen og midten af 1900’erne, dels på grund af indflydelsen fra Frederick W. Taylor (1856—1915). 

Organisationsteori - Mindre mekanisk

I starten af 1930’erne begyndte man at være mindre mekaniske og mere menneskelige, efter flere undersøgelser som belyste virksomhederne om gladere medarbejdere, gladere kunder. Derefter måtte organisationerne ændre kurs hvis de skulle være et populært sted både for medarbejderne men også for kunderne.

De vigtigste og kendte organisationsteorier:

Formelle og uformelle organisationer i organisationsteori

Organisationer kommer i alle størrelser, store som små, og har deres egen måde at levere på og være funktionelle på.

Men de har næsten alle det til fælles at de har arbejdsfordeling, regler, og ledere. Men regler der ikke er gavnlige, kan have en skadelig indflydelse på hele organisationen. En virksomhed kan have en formel eller uformel måde at drive deres organisation på.

Formel

Formelle organisationer ses ofte som værende mindre personlige og i stedet have mere fokus på struktur, analyser og mere fastlåst på at opnå de planlagte processorer. Organisationen er ikke så medarbejder fleksibel og derfor gælder alle de samme regler for alle.

Uformel

Uformelle organisationer er mere regel frie og fleksible men kan have sværere ved at nå deadlines som den formelle organisation og nogle mener ikke denne form for organisationer er klar til uforudsigelige ændringer. Det kan hurtigt påvirke den indre struktur.

Scroll to Top