Købscentret

Indholdsfortegnelse

Købscentret

Ved købscentret er det flere personer i en virksomhed som står for forskellige roller i virksomheden, når det kommer til at købe en ydelse eller produkt. Dette ses ofte i større virksomheder hvor der er flere som har indflydelse på købet.

Købscentret er delt op i 5 elementer

  • Informationsvogtere
  • Influenter
  • Beslutningstagere
  • Købere
  • Brugere

Informationsvogtere

Første element i købscentret er informationsvogtere.

Det er dem som beskytter virksomheden fra andre virksomheder som gerne vil sælge en ydelse eller et produkt til en given virksomhed. Den mest kendte informationsvogtere er sekretæren som er en blokade for mange leverandører der gerne vil sælge et produkt til en virksomhed. Informationsvogtere er en nødvendighed i mange større virksomheder, da de ofte bliver kontaktet af mange som gerne vil sælge dem deres produkter. Det kan også være en ekstern virksomhed som beskytter virksomheden mod andre virksomheder og har fået til opgave at finde de bedste af de bedste leverandører på markedet. Informationsvogtere er ikke kun kendt i B2B, men ses også i B2C hvor flere virksomheder har eksterne virksomheder (ofte et vikarbureau) til at rekruttere nye medarbejdere. På den måde er virksomheden beskyttet for at få en masse ansøgninger tilsendt, og får kun de dygtigste kandidater til samtale.

Influenter

Her kan en virksomhed søge rådgivning både internt og eksternt omkring leverandører og produkterne. De kan have brug for at rådgive sig med nogle som måske kan rådgive dem.

Beslutningstagere

I større virksomheder er det ofte direktøren eller brugeren som godkender købet. Det er især ved store investeringer eller ydelser som påvirker det meste af organisationen. Ved mindre køb er der ansat beslutningstagere som står for indkøb i virksomheden.

Købere

Her er det ofte indkøberen i virksomheden som står for at købe produktet. Denne person er ansat til at indkøbe produkter, det kan være en medarbejder i detail som står for at købe nye trends hjem til slutbrugeren.

Brugere

Sidste element i købscentret er brugeren.

Hvis en virksomhed skal have nye maskiner hjem, vil de ofte indblande de medarbejdere som skal bruge maskinen og her vil de have en indflydelse (influenter) på hvilke produkt og leverandør som skal levere produktet til virksomheden.

Scroll to Top