Management by Objectives (MBO)

Indholdsfortegnelse

Hvad er Management by Objectives (MBO) ?

Management by Objectives (MBO) er en proces som går ud på at definere de vigtigste virksomhedsmål og bruge dem til at bestemme medarbejdernes mål. , Det er en proces, hvor organisationens mål defineres og formidles af ledelsen og derefter til medarbejdere af organisationen med den hensigt at nå hvert mål.

Dette hjælper virksomheden med at se deres præstationer i forbindelse med virksomhedens topprioriteter, når de udfører deres opgaver, hvilket styrker tilpasningen mellem aktivitet og resultat.

Selvom MBO er beregnet til at hjælpe med at definere og styre mål, vil målene i sig selv være forskellige for hver virksomhed. Det giver virksomheder mulighed for at udtrykke deres individualitet såvel som deres højeste prioriteter og, vigtigst, at alt at udføre dem.

Et vigtigt skridt i MBO-tilgangen er overvågning og evaluering af hver medarbejders præstationer og fremskridt i forhold til de fastlagte mål. Ideelt set er det mere sandsynligt, at medarbejderne selv er involveret i at sætte mål og beslutte deres handlingsforløb i organisationen.

Hvorfor bruge MBO i en virksomhed?

MBO-processen implementeres for at sikre, at medarbejderne får en klar forståelse af deres roller og ansvar samt en forventningsafstemning. Så de kan forstå forholdet mellem deres opgaver og organisationens samlede succes og mål.

Scroll to Top