Strategic business unit

Indholdsfortegnelse

Hvad er SBU?

En strategic business unit, også på dansk kaldet en strategisk forretningsenhed, populært kendt som SBU, er en fuldt funktionel egenskab/produktgruppe i en virksomhed, der har sin egen vision og retning. 

Den fungerer ofte som en strategisk forretningsenhed, og som en separat enhed. Se mere om hvordan SBU’er bruges i den kendte model som kendes som BCG modellen eller Boston modellen.

At være ansvarlig for sin egen strategi og bundlinje kan en strategisk forretningsenhed være en division, et team eller en helt separat forretning. De kan også være et marketingteam, der hjælper hele virksomheden med operationelle funktioner.

Nogle eksempler på hvad SBU det er

Produkter

For eksempel beslutter en sportsbutik at oprette to strategiske forretningsenheder (SBU), fordi den ejer to produktafdelinger, som er mode og udstyr.

Kunder

Når det kommer til kundesegmentet, kan en virksomhed have en separat afdeling til at servicere højtstående enkeltpersoner. 

En branche, der er fortrolig med at oprette SBU’er baseret på kundesegmentet. Det kan også være en Key Account Manager (KAM), som også er en forretnings strategi som virksomhederne kan bruge.

Scroll to Top