Blake og Moutons ledelsesgitter

Indholdsfortegnelse

Blake og Moutons ledergitter blev Udviklet i 1960’erne af Robert R. Blake og Jane S. Mouton, som er to ledelsesteoretikere. Modellen var et resultat af deres forskningsresultater hos Exxon (et stort multinationalt olie- og gasfirma), hvor de arbejdede for at forbedre lederens effektivitet. 

I deres bog, The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence (1964). Her viser et ledelsesgitter to adfærdsmæssige dimensioner af lederskab:

  • Bekymring for mennesker (lodret akse)
  • Bekymring for produktion / resultater (vandret akse) 

Blake og Moutons ledergitter er en ramme, der hjælper dig med at bestemme hvilken ledelsesstil du skal vælge. Det løser et fælles dilemma, som mange ledere står overfor, ‘skal jeg fokusere på opgaver eller på mennesker?’. Hvis du har et projekt at styre, hjælper gitteret dig med at vælge mellem opgaveorienterede og / eller folkeorienterede tilgange.

ledergitteret identificerede fire ledelsesstile fra forskellige kombinationer af de to dimensioner af ledelsesadfærd:

  • Den sociale lederstil
  • Den demokratiske lederstil
  • Den Laissez-faire lederstil
  • Den autoritære lederstil 

Den sociale lederstil 

Den sociale lederstil defineres som en leder der har til hensigt at skabe et hjerteligt og behageligt arbejdsmiljø, der øger jobtilfredsheden.

Denne lederstil kan give mere motiverede medarbejdere, som vil arbejde hårdere, fordi deres trivsel er prioriteret. 

Medarbejderne har muligvis ikke strenge tidsplaner at følge og kan være uorganiserede. Omvendt kan produktiviteten i en sådan gruppe være lav, selvom der vil være ganske god forståelse blandt dem og lederen. Da lederen i sådan en gruppe ikke er en streng leder, og på den måde ikke skaber hårde og stramme regler.

At være mindre opmærksom på forretningsmål kan dog føre til utilfredsstillende resultater.

Den demokratiske lederstil

Den demokratiske lederstil er den mest moderne og populære ledelsesstil. Den er blevet betegnet som den mest effektive ledelsesstil ifølge Blake og Mouton. Her er engagement, tillid og respekt nøgleelementerne i at skabe en sund organisation, som automatisk vil resultere i høj medarbejdertilfredshed og produktion.

Laissez-faire leder

Ledere med denne tilgang har en minimal bekymring for mennesker og produktionen, og lægger meget lidt anstrengelse for at få arbejdet udført. Blake og Mouton erklærede, at denne ledelsesstil var den mindst effektive af alle. Lav medarbejdertilfredshed og forretningsvækst gør det umuligt for sådanne ledere at blomstre, da det ofte er organisationen som har skabt sådan en leder i deres virksomhed.

Den autoritære lederstil 

Som autoritær leder i blake og moutons ledergitter er der fokus på ydeevne, hvorfor de planlægger og styrer produktionsmiljøet. For at opnå succesfulde forretningsmål skal alle udføre opgaver i henhold til regler, deadlines og procedurer. At være mindre opmærksom på medarbejderne kan dog føre til et ulykkeligt arbejdsmiljø, hvilket yderligere fører til lave tilbageholdelsesgrader. De har et X-syn på deres medarbejdere.

Lederstil i Blake og Moutons ledergitter

Ledelse er kunsten at motivere mennesker til at arbejde hen imod et fælles mål. Men at motivere mennesker er ikke nok, lederen har brug for at få kontakt med mennesker. Effektive ledere udviser mange kvaliteter, herunder stærk kommunikation, ledelse, innovativ tænkning, og modstandsdygtighed overfor udfordringer.

Skabelon til Blake og Moutons ledergitter

Du kan hente en Blake og Moutons ledergitter skabelon til Word ganske gratis.

Blake og Moutons ledergitter skabelon

Scroll to Top