Kotters 8 trin

Indholdsfortegnelse

Kotters 8-trinsmodel

Kotters 8-trinmodel er blevet skabt af John Kotter som er professor i lederskab og forandringsledelse ved Harvard Business School, og her introducerede han sin banebrydende 8-trins forandringsmodel i sin bog fra 1995, ” Leading Change “.

Bygget på Kurt Lewins arbejde angiver modellen de 8 vigtigste trin i en forandringsproces, og argumenterer her for at hvis man forsømmer eller overser en af disse trin, kan det være nok til at det hele fejler.

Kotters 8 trins model består af følgende trin:

  • Oplevelse af nødvendighed
  • Etabler den ledende koalition
  • Udvikling af vision og strategier
  • Kommunikere visionen
  • Fjern forhindringer
  • Opret kortsigtede sejre
  • Konsolider resultater
  • Forankring af ny kultur

Oplevelse af nødvendighed

Første trin i Kotters 8-trinmodel er oplevelsen af nødvendighed. Processen skal starte med at skabe en følelse af forandring blandt både ledere og medarbejdere. Alle involverede skal føle behovet for forandring, eller at ændring er afgørende for organisatorisk vækst. Uden deres støtte vil det blive svært at holde den samme fremdrift i forandringsinitiativet og opnå varig transformation.

Dette trin handler om forberedelse, og Kotter vurderer, at cirka 75% af en virksomheds ledelse skal stå bag en ændring for at den skal lykkes. Dette understreger hans pointe, at det er vigtigt at forberede sig godt, før du hopper ind i forandringsprocessen. Dette trin skaber ‘behovet’ for forandring snarere end blot et ‘ønsker’ for forandring.

En god model til at analysere din organisation på er en SWOT-analyse.

Etabler den ledende koalition

Andet step i Kotters 8-trin er etabler den ledende koalition som er dedikeret til at finde et kompetent team med de rigtige færdigheder, kvalifikationer, omdømme og forbindelser.

Det vil være meget svært at lede hele forandringsprocessen alene, og derfor er det yderst vigtigt at opbygge en koalition der hjælper dig med at lede andre. Koalitionen, du bygger, skal bestå af en række færdigheder, en række erfaringer og mennesker, der kommer fra forskellige områder af virksomheden.

Udvikling af vision og strategier

Det tredje trin i Kotters 8-trin er udvikling af vision og strategier som har til opgave at skabe en fornuftig vision til at lede initiativet og udvikle effektive strategier for at hjælpe holdet med at nå det. Et forandringsinitiativ er sandsynligvis meget kompliceret og kan ofte være svært at forstå, især for medarbejdere i den nedre ende af hierarkiet.

Af denne grund er det en nyttig måde at skabe støtte fra hele organisationen at skabe en vision, der er let at forstå og indkapsler det overordnede mål. Men det er vigtigt at man skaber en vision som også er motiverende og inspirerende for alle i organisationen. Det bør definere klare og realistiske mål for let at måle succes og appellerer til virksomhedens værdier

Kommunikere visionen

Fjerde trin i Kotters 8 trin er at få kommunikeret visionen ud til hele organisationen. Dette er en glimrende mulighed for at udnytte den koalition, du har opbygget, da de mellem dem sandsynligvis har netværk inden for alle områder af virksomheden. Her gælder det også om at styrke medarbejdernes motivation.

Fjern forhindringer

Det femte trin i Kotters 8 trin er at fjerne forhindringer. De første fire trin er afgørende for at opbygge styrken i din organisation, men det er også vigtigt at se hvad der sandsynligvis vil reducere dets chancer for succes. Kontroller løbende forhindringer, der modstår ændringerne. 

Implementer proaktive handlinger for at fjerne de forhindringer, der er involveret i forandringsprocessen, og beløn folk for at støtte forandring og støtte i processen.

Opret kortsigtede sejre

Det sjette trin Kotters 8 trin er oprettelse af kortsigtede mål. Sørg hurtigt for at skabe kortsigtede sejre, så hele organisationen forbliver motiveret for målet, og ikke synes det kan virke endeløst. En ændringsproces tager ofte et stykke tid at nå i mål med, og dette kan få medarbejderne til at falde i motivation, hvis de mener, at deres indsats er spildt. 

Derfor opret mange kortsigtede mål i stedet for et langsigtet mål, som er opnåelige og som har en mindre risiko for at ende som en fiasko. Beløn dem i organisationen som er involveret i at nå målene.

Konsolider resultater

Det syvende trin i Kotters 8 trin er Konsolider resultater og skab mere forandring.

Her gælder det om ikke at fejre for hurtigt, da det kan virke som en afsluttende proces for medarbejderne som ikke længere har det samme drive for målet. Mange ændringsprocesser mislykkes, da selvtilfredsheden kryber ind mod slutningen, og projektet ikke afsluttes ordentligt. 

Derfor argumenterer Kotters for, at det er vigtigt at opretholde og cementere ændringen længe efter at den er gennemført. Bliv ved med at sætte mål og analyser, hvad der kan gøres bedre for fortsat forbedring, og på den måde hele tiden holde en gnist i medarbejderne.

 Forankring af ny kultur

Det sidste trin i Kotters 8 trin er forankring af ny kultur. Det er ikke altid nok at ændre medarbejdernes vaner og processer til at skabe en kulturændring på tværs af organisationen. Ændringerne skal blive en del af kernen i din organisation for at have en varig effekt. 

Dette inkluderer skiftende organisatoriske normer og værdier, processer, belønningssystemer og andre infrastrukturelementer for at sikre, at alt stemmer overens med den nye retning. Som virksomhed skal man hele tiden Sørger for, at støtten fra de eksisterende virksomhedsledere såvel som de nye ledere fortsætter med at udvide deres støtte til forandringen i organisationen.

Kotters 8 trin til din organisation

At få implementeret nye forandringer i organisationen er ikke en nem eller hurtig opgave. Det kræver en god gennemarbejdning, en god forberedelse og ikke mindst en opfølgning og vedholdenhed.

En god ramme til at hjælpe dig med at holde dig på sporet under denne lange rejse er Kotters 8 trins forandringsmodel. Ved at følge disse 8 trin kan du sikre en vellykket implementering af ændringer inden for din organisation. 

Du kan også bruge den kendte model behovspyramiden maslow som er god til at skabe den motiverende medarbejder med. 

Scroll to Top