Operations Management

Indholdsfortegnelse

Hvad er Operations Management?

Operations management er et forretningsområde, der beskæftiger sig med administration af forretningspraksis for at maksimere effektiviteten i en virksomhed. 

Det involverer planlægning, organisering og tilsyn med organisationens processer for at afbalancere indtægter og omkostninger og for at opnå det højest mulige driftsresultat. En driftsleder har til opgave at sikre, at organisationen med succes konverterer input som materialer, arbejdskraft og teknologi til output på en effektiv måde.

Forskellige ansvars områder

Operations management er et forretningsområde, der involverer styring af en virksomheds drift, og for at sikre effektivitet i udførelsen af ​​ de forskellige projekter. 

Det betyder, at den person, der har ansvaret for afdelingen, skal udføre forskellige strategiske funktioner. Nogle af funktionerne inkluderer:

  • Supply Chain Management
  • Prognoser
  • Leveringsstyring

En driftsleder har ikke kun et ansvar for en afdeling, men har flere ansvarsområder. Derfor er det vigtigt at have et godt overblik og kunne koordinere, og se hvordan man integrerer ressourcer, aktiviteter og tid for at sikre korrekt brug af ressourcerne til at nå virksomhedens mål.

I modsætning til markedsføringsafdelingen eller økonomiafdelingen, hvor ledere er ansvarlige for deres afdelinger, er driftsledelse en tværgående afdeling, hvor lederen påtager sig en række ansvarsområder på tværs af flere discipliner. 

Der er stærke faktorer mellem de nødvendige færdigheder til en effektiv driftsledelse og dem, der kræves i både logistik og supply chain management. Gode organisatoriske evner er afgørende for succesfuldt at øge effektiviteten, og skabe produktivitet som driftsleder.

Man skal være i stand til at forstå en række processer inden for en virksomhed for at få dem til at forløbe sig problemfrit, og i denne forstand er rollen direkte relateret til supply chain management

Scroll to Top