Organisation

Indholdsfortegnelse

Hvad er en organisation?

En organisation er en gruppe mennesker der på en eller anden måde arbejder sammen for at opnå et fælles formål. 

Når vi taler om en organisation, henviser vi normalt til en gruppe mennesker hvor der skal udføres, definere og delegere ansvar og autoritet og etablere relationer med det formål at gøre det muligt for folk at arbejde mest effektivt sammen for at nå mål. 

Hver enkelt persons arbejde er defineret, og autoritet og ansvar er fastlagt for at udføre det samme.

Er du ansat i en virksomhed er du en del af dens organisation sammen med dine kollegaer.

En virksomhed har muligvis ikke mere end en organisation. Selv i tilfælde af franchise er franchisegiver en anden forretningsmodel end franchisetageren, selvom de findes symbiotisk i det samme værdisystem. 

Generelt bliver virksomheder etableret til at fokusere på enten at generere fortjeneste eller forbedre samfundet. Når en virksomhed fokuserer på at generere overskud, er den kendt som en profit organisation.

Når en organisation fokuserer på at forbedre det sociale gode gennem uddannelse, sundhedspleje, kunst eller et andet område, er det kendt som en nonprofit (eller ikke-profit) organisation og kaldes ikke typisk en virksomhed.

Organisationsteori

Der findes forskellige organisationsteorier og måder at lede en virksomhed på. En organisation kan også være formel eller uformel, begge metoder har sine fordele og ulemper. Den formelle organisation vil ofte være styret af systemer, tidsplaner og analyser, hvorimod den uformelle er mere fri og fleksibel.

De vigtigste og mest kendte metoder er:

Organisations selskaber og virksomhedstyper

De grundlæggende områder af organisationer er enkeltmandsvirksomhed, partnerskab og selskab. Hver type organisation har fordele såvel som ulemper. 

De 4 virksomhedstyper og selskaber er

Enkelmandsvirksomhed (EVS)

Enkeltmandsvirksomheden henviser til en person, der ejer virksomheden og personligt hæfter for dens gæld.

Enkeltmandsvirksomheden er populært på grund af sin enkelhed, nem opstart og meget få omkostninger. 

Interessentskab (I/S)

Interessentskab er der som minimum to ejere og er som ofte personligt ejet og derfor hæfter begge parter for gæld.

 Anpartsselskab (ApS)

For at starte et anpartsselskab skal man som minimum have en startkapital på 50.000 kr. Her hæftes der ikke personligt for gælden.

Aktieselskab (A/S)

Her kræves der en startkapital på minimum 500.000 kr. og her er det ligesom ved et APS at det er de investeret penge som hæfter for gæld og ikke personlig hæftning.

Scroll to Top