Blockchain

Indholdsfortegnelse

Hvad betyder Blockchain?

Blockchain er et system til registrering af information på en måde, der gør det vanskeligt eller umuligt at ændre, hacke eller snyde systemet.

For eksempel når vi opretter et dokument i Google Docs og deler det med andre har alle parter adgang og kontrol over dokumentet på samme tid. Naturligvis er blockchain mere kompliceret end et Google Doc, men analogien er passende, fordi den illustrerer de kritiske ideer til teknologien.

Det er i det store hele en digital hovedbog over transaktioner, der duplikeres og distribueres over hele netværket af computersystemer på blockchain. 

Hver blok i kæden indeholder et antal transaktioner, og hver gang der opstår en ny transaktion på blockchain, føjes en registrering af denne transaktion til hver deltagers hovedbog. Den decentrale database, der administreres af flere deltagere. Systemet bruges både B2B og B2C.

Hvis en blok i en kæde blev ændret, ville det med det samme være tydeligt at den var blevet ændret eller manipuleret med. Hvis hackere ville manipulere, ødelægge eller ændre et blockchain-system, skulle de ændre hver blok i kæden på tværs af alle de distribuerede versioner af kæden.

Scroll to Top