De fire oplevelsesdomæner

Indholdsfortegnelse

De fire oplevelsesdomæner

De fire oplevelsesdomæner er en model af Pine og Gilmore som første gang præsenterede de fire oplevelsesdomæner i Harvard Business Review i 1998.

Oplevelsesdomænerne er lavet så servicevirksomheder bedre kan analysere og forstå gæstens behov. Ikke alle gæster har den samme oplevelsesværdi og derfor er det en god ide at inddele selve oplevelsen i de fire oplevelsesdomæner. En oplevelse i følge Pine og Gilmore burde opbygges efter denne model.

Du kan nemlig være aktiv eller passiv i en oplevelse, nogle vil gerne være aktive i en oplevelse og andre vil gerne lade sig underholde og kaldes derfor for passive. Sansogram kan med fordel indblandes i denne model.

Oplevelsesdomæner – Aktiv og passiv underholdning

  • Aktiv underholdning kan være stå på skøjter, bowling, zoologisk haver, forlystelses parker.
  • Passiv underholdning kan være en tur i teater eller biografenen. 

Men nogle servicevirksomheder henvender sig både til den passive og den aktive gæst. Nogle tager i Legoland for at prøve så mange forlystelser, hvor andre måske er mere passive i parken og gerne vil nyde turen med at kigge på. Dette ved Legoland godt, og derfor prøver de at skabe rum for begge. Modellen er rigtig god til både B2B og B2C.

De fire oplevelsesdomæner

  • Underholdning: at blive opslugt og bare blive underholdt. 
  • Læring: ’’learning by doing’’ kan f.eks. være zoologisk have, fodre dyr eller være med til at bage en pizza mm.
  • Æstetik: Sanselige erkendelse. Ikke nødvendigvis fysisk til stede. Motivationen er blot ’’at være’’. Det er ofte subjektivt og kulturbestemt og handler oftest om kunst, natur, musik, mad osv.
  • Eskapisme: Er hvor gæsten lever sig ind i en situation i et fordybende miljø. Gæsten  glemmer hverdagen for en stund og nyder nuet. Det kan være computerspil, forlystelser, koncerter 

Oplevelsesværdi er individuelt og derfor kan det være svært for virksomheder at måle hvad en høj oplevelsesværdi egentlig er. 

  • Højværdi for nogle kan f,eks være: iPhone, computerspil
  • Lav værdi for nogle kan f.eks være: biografer, kunst.

Oplevelsesdomæner i værdi

Udbud og efterspørgsel

Vi sælger og køber ting og ydelser da disse har en værdi for os. Nogle ting bliver ved med at have den samme værdi for os, alt efter hvad du bruger den til. Mad har en høj værdi, ligesom din bil nok også har en høj værdi da du bruger den som et transportmiddel.  

Men ikke alt bliver ved med at have den samme værdi, og det kan hurtigt ændre sig. For eksempel har du sandsynligvis bemærket, at prisen på benzin ikke er så høj som den var for flere år siden. Det skyldes dels, at vi bruger mindre benzin end vi plejede at gøre. I dag har vi fokus på hybrid og elbiler, så derfor der er en lavere efterspørgsel efter benzin, og prisen falder derfor på dette marked. Det er også fordi mange olieproducerende lande begynder at have mere olie end de plejede at have, så de må derfor konkurrere mere mod hinanden for at komme af med olien. Men da krigen i Ukraine kom, så vi en kæmpe prisstigning på benzinen igen, og nu var situationen en helt anden.

Benzinpriserne svinger ligesom så meget andet afhængigt af udbud og efterspørgsel. Hvis udbuddet stiger, falder priserne. Hvis efterspørgslen stiger, så stiger priserne.

Scroll to Top