PESTEL analyse

Indholdsfortegnelse

Hvad er en PESTEL analyse?

En PESTEL analyse model bygger videre på den kendte PEST-analyse, og er et værktøj, der bruges til at analysere og overvåge de makro-miljømæssige faktorer, der kan have en dybtgående indvirkning på en virksomheds præstationer. 

PESTEL analyse er især brugbar, når du starter en ny virksomhed eller går ind på et udenlandsk marked. Analysen bruges ofte sammen med Porters Five Forces, og den kendte SWOT-analyse. Hvis du skal finde en ny segmentering, er SMUK modellen god at bruge med analyseværktøjerne.

PESTEL står for:

 • P – Political 
 • E – Economic
 • S – Social
 • T – Technological
 • E – Environmental
 • L – Legal

De seks faktorer i PESTEL analysen oversat betyder: 

 • Politiske faktorer
 • Økonomiske faktorer
 • Sociale faktorer
 • Teknologiske faktorer 
 • Miljømæssige faktorer
 • Lovmæssige faktorer

Politiske faktorer

Disse faktorer bestemmer i hvilket omfang en regering kan påvirke økonomien eller en bestemt industri. Et eksempel kan være at en regering indfører en ny skat eller afgift, som kan ændre virksomhedens struktur.

Dette kan omfatte – regeringspolitik, politisk stabilitet eller ustabilitet på oversøiske markeder, udenrigshandelspolitik, skattepolitik, arbejdsret, miljølovgivning, handelsrestriktioner og så videre.

Økonomiske faktorer

Økonomiske faktorer har en vigtig indflydelse på hvordan en virksomhed driver forretning, og også hvor rentable de er. De inkluderer – økonomisk vækst, renter, valutakurser, inflation, disponibel indkomst virksomheder og forbrugernes disponible indkomst og ledighed.

Faktorerne i det økonomiske kan have en direkte eller indirekte langsigtet indvirkning på en virksomhed, da det påvirker forbrugernes købekraft og muligvis kan ændre udbud / efterspørgsel i økonomien. 

Disse faktorer kan også opdeles i makroøkonomiske og mikroøkonomiske faktorer. Makroøkonomiske faktorer beskæftiger sig med styringen af efterspørgslen i en given økonomi. En regering vil bruge rentekontrol, skattepolitik og offentlige udgifter som deres vigtigste mekanismer.

Sociale faktorer

Sociokulturelle faktorer er de områder, der involverer den fælles tro og holdninger hos befolkningen. Dette inkluderer befolkningstendenser såsom befolkningsvækst, aldersfordeling, indkomstfordeling, karriereholdning, sikkerhedsvægt, sundhedsbevidsthed, livsstilsholdninger og kulturelle barrierer. De faktorer er især vigtige for at lave en målrettet markedsføring, da det er i denne faktorer virksomhederne virkelig kan forstå kunden.

Et eksempel på dette kan være købstendenser for skandinaviske lande, hvor der er stor efterspørgsel i feriesæsonen.

Teknologiske faktorer

Teknologiske faktorer ændrer sig hele tiden og påvirker virksomheder på markedet. Disse faktorer kan påvirke beslutninger om at gå ind i eller ikke komme ind i bestemte markeder, at lancere eller ikke lancere bestemte produkter eller at outsource produktionsaktiviteter i udlandet.

Miljømæssige faktorer

Miljøfaktorer er ikke en del af PEST-analyse modellen, da faktoren i de tidligere år ikke har haft den største indflydelse på virksomhederne. I dag er det noget virksomhederne ikke kan nedprioritere og derfor er det en vigtig faktor i PESTEL-analysen.

Disse faktorer inkluderer økologiske og miljømæssige aspekter såsom vejr, klima, miljømæssige modregninger og klimaforandringer, som især kan påvirke landbrug og turismen.

Lovmæssige faktorer

Det er klart, at virksomheder har brug for at vide, hvad der er og hvad der ikke er lovligt for at være en etisk virksomhed. Hvis en virksomhed har planer om at indtræde nye globale lande, er det vigtigt at de sætter sig ind i deres juridiske regler. Derudover skal virksomheden være opmærksom på eventuelle ændringer i lovgivningen og den indvirkning, det kan have på virksomheden.

 

PESTEL analyse eksempeler

Politiske faktorer

 • Skattepolitikker
 • Konkurrenceregulering
 • Stabilitet i regeringen
 • Import / eksport regulering
 • Handelskontrol
 • Størrelsen på de offentlige budgetter
 • Befolkningsvækst
 • Relationen til regeringen

Økonomiske faktorer

 • Vækstrate
 • Renter
 • Inflationshastighed
 • Valutakurs
 • Tilgængelighed af kredit
 • Niveau for disponibel indkomst
 • Ledighed

Sociale faktorer

 • Befolkningsstørrelse og vækstrate
 • Holdninger
 • Livsstil
 • Aldersfordeling
 • Antal ægteskaber
 • Indkomst
 •  Fødsler
 • Antal skilsmisser
 • Sociale klasser
 • Indkomst per indbygger
 • Sundhedsbevidsthed
 • Købsvaner
 • Religion og tro

Teknologiske faktorer

 • Automatisering
 • Digital teknologi
 • F & U-aktivitet
 • Teknologiske ændringer
 • Adgang til ny teknologi
 • Innovation
 • Teknologisk bevidsthed

Miljømæssige faktorer

 • Vejret
 • Klima
 • Miljøpolitikker
 • Klima forandringer
 • Naturkatastrofer
 • Luft- og vandforurening
 • Genbrugs
 • Støtte til vedvarende energi

Lovmæssige faktorer

 • Forbrugerbeskyttelseslove
 • Ophavsret og patentlove
 • Sundheds- og sikkerhedslove
 • Uddannelseslove
 • Forbrugerbeskyttelseslove
 • Databeskyttelseslove
 • Fødevarekontrol

Andre relevante artikler

Scroll to Top