Blog

Kvalitativ metode

Hvad er kvalitativ metode? Kvalitativ metode defineres som en markedsundersøgelsesmetode, der fokuserer på at opnå data gennem åben kommunikation. Denne metode handler ikke kun om hvad folk tænker, men også om “hvorfor” de tænker det. f.eks. En butik, ønsker at få flere kvinder ind i sin butik. En observation konkluderer, at der er dobbelt så …

Kvalitativ metode Læs mere »

Kvantitativ metode

Kvantitativ metode defineres som en systematisk undersøgelse af fænomener ved at indsamle kvantificerbare data og udføre statistiske, matematiske eller beregningsteknikker. Kvantitativ forskning indsamler oplysninger fra eksisterende og potentielle kunder ved hjælp af prøveudtagningsmetoder og udsendelse af onlineundersøgelser, online afstemninger, spørgeskemaer osv., Kvantitative forskningsskabeloner er objektive, detaljerede og mange gange endda undersøgelsesmæssige. Resultaterne opnået med denne forskningsmetode er …

Kvantitativ metode Læs mere »

Etnografi

Hvad er etnografi? Tænk over det produkt eller den tjeneste, som din virksomhed tilbyder. Du ved, hvordan du vil have folk til at bruge det, og du har gennemført undersøgelser og kørt fokusgrupper, så du ved, hvordan folk siger, at de bruger det. Dine data fortæller dig, hvor mange mennesker der bruger dit produkt, og …

Etnografi Læs mere »

ADIZES

Adizes er udvilet af Ichak Adizes og er en model til at kategorisere ledere i en af de ​​fire ledelsesroller. Adizes hævder, at ingen individuel leder kan imødekomme alle organisationens eller afdelingens behov. Han hævder, at effektiv ledelse kræver et team af ledere, der når de arbejder sammen i harmoni – kan håndtere de mest …

ADIZES Læs mere »

Operations Management

Hvad er Operations Management? Operations management er et forretningsområde, der beskæftiger sig med administration af forretningspraksis for at maksimere effektiviteten i en virksomhed.  Det involverer planlægning, organisering og tilsyn med organisationens processer for at afbalancere indtægter og omkostninger og for at opnå det højest mulige driftsresultat. En driftsleder har til opgave at sikre, at organisationen med succes konverterer …

Operations Management Læs mere »

Management by Objectives (MBO)

Hvad er Management by Objectives (MBO) ? Management by Objectives (MBO) er en proces som går ud på at definere de vigtigste virksomhedsmål og bruge dem til at bestemme medarbejdernes mål. , Det er en proces, hvor organisationens mål defineres og formidles af ledelsen og derefter til medarbejdere af organisationen med den hensigt at nå hvert mål. Dette …

Management by Objectives (MBO) Læs mere »

Brancheanalyse

Hvad er en brancheanalyse? Brancheanalyse er et værktøj til at kunne lave en markeds vurdering, og som der bruges af virksomheder og analytikere til at forstå en branchens konkurrencedygtige dynamik. Det hjælper dem med at få en fornemmelse af, hvad der sker i en industri, f.eks. udbud/efterspøgelse, grad af konkurrence inden for branchen. Det hjælper …

Brancheanalyse Læs mere »

Brick and Mortar

Hvad betyder Brick and Mortar? Udtrykket ” Brick and Mortar?” direkte oversat betyder det ’’ mursten og mørtel” henviser til en fysisk butik der tilbyder produkter og tjenester til sine kunder ansigt til ansigt i en butik, som virksomheden ejer eller lejer. Den lokale købmand er et eksempel på en  Brick and Mortar  virksomhed. Brick …

Brick and Mortar Læs mere »

Bait and switch

Hvad er Bait and Switch? Bait and swich er når virksomhederne annoncerer et produkt eller ydelse til en utrolig lav pris, hvor efter de erstatter dem med et andet dyre eller ringere produkt. Virksomhederne lokker kunderne til med et godt tilbud som slet ikke eksisterer for at sælge dem et andet produkt. Metoden her er …

Bait and switch Læs mere »

Diversifikation

Hvad er diversifikation? Diversifikation betyder spredning, og det kan for eksempel være når en virksomhed gerne vil vokse og derfor udvikler nye produkter til nye markeder. Diversifikation er også en af de fire stadier i Ansoffs Vækstmatrice. Der er to former for diversifikation Koncentrisk diversificering Konglomerat diversifikation Hvad betyder Koncentrisk diversificering? Her præsenterer virksomheden nye …

Diversifikation Læs mere »

Organisation

Hvad er en organisation? En organisation er en gruppe mennesker der på en eller anden måde arbejder sammen for at opnå et fælles formål. Når vi taler om en organisation, henviser vi normalt til en gruppe mennesker hvor der skal udføres, definere og delegere ansvar og autoritet og etablere relationer med det formål at gøre det …

Organisation Læs mere »

Blockchain

Hvad betyder Blockchain? Blockchain er et system til registrering af information på en måde, der gør det vanskeligt eller umuligt at ændre, hacke eller snyde systemet. For eksempel når vi opretter et dokument i Google Docs og deler det med andre, har alle parter adgang og kontrol over dokumentet på samme tid. Naturligvis er blockchain …

Blockchain Læs mere »

Scroll to Top