SMART-modellen eksempler

Indholdsfortegnelse

SMART-model eksempel

Her kan du se nogle eksempler på SMART-modellen

Mål: At øge salget af virksomhedens produkter online med 20% inden for 6 måneder.

Specifikt:

 • Øge antallet af besøgende på virksomhedens hjemmeside med 15%.
 • Forbedre hjemmesidens konverteringsrate med 5%.

Målbart:

 • Spor antallet af besøgende på hjemmesiden ved hjælp af Google Analytics.
 • Spor konverteringsraten ved hjælp af e-handelssporing.

Attraktivt:

 • Øget salg vil føre til øget omsætning og profit.
 • En bedre konverteringsrate betyder, at flere besøgende bliver til kunder.

Realistisk:

 • Målet er ambitiøst, men opnåeligt med den rette indsats.
 • Der er ressourcer til rådighed for at implementere marketingstrategien.

Tidsbestemt:

 • Målet skal nås inden for 6 måneder.
 • Fremskridtene skal evalueres månedligt.

Handlingsplan:

 • Optimering af hjemmesidens indhold for relevante keywords.
 • Opbygning af backlinks til hjemmesiden.
 • Promovering af virksomhedens produkter på sociale medier.
 • Kørsel af PPC-kampagner.
 • Tilbyde rabatter og kampagner.

Evaluering:

 • Måling af resultaterne af marketingstrategien efter 6 måneder.
 • Justering af strategien efter behov.

Dette er blot et eksempel på, hvordan SMART-modellen kan bruges til at sætte et mål for en virksomhed. Det er vigtigt at tilpasse modellen til dine specifikke behov og mål.

Her er et par yderligere tips til at bruge SMART-modellen for en virksomhed:

 • Sørg for, at dit mål er specifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt.
 • Del dit mål op i mindre delmål, der er lettere at opnå.
 • Sæt deadlines for hvert delmål.
 • Track dine fremskridt og juster din strategi efter behov.

Ved at bruge SMART-modellen kan du sætte mål for en virksomhed, der er mere effektive og lettere at nå.

Hvorfor er SMART-modellen smart?

 

SMART-modellen er god at bruge af følgende årsager:

 1. Klarhed og fokus: SMART-modellen tvinger dig til at tænke grundigt over dine mål og definere dem klart og præcist. Dette sikrer, at alle involverede forstår målet og arbejder mod det samme.
 2. Måling og evaluering: SMART-modellens fokus på målbare resultater gør det muligt at spore dine fremskridt og evaluere din succes. Dette hjælper dig med at identificere, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør, og justere din strategi undervejs.
 3. Motivation og engagement: Når du sætter specifikke, målbare og tidsbestemte mål, skaber du en følelse af motivation og engagement hos dig selv og dit team. Det giver en klar retning og et fælles mål at arbejde hen imod.
 4. Realistiske og opnåelige mål: SMART-modellen hjælper dig med at sætte mål, der er realistiske og opnåelige. Ved at bryde dine mål ned i mindre delmål og sætte deadlines for hvert delmål, skaber du en plan, der er mere overskuelig og håndterbar.
 5. Forbedret kommunikation: SMART-modellen kan bruges til at kommunikere dine mål effektivt til andre. Ved at præsentere dine mål på en klar og koncis måde sikrer du, at alle involverede er på samme side og forstår, hvad der skal opnås.

Udover de nævnte fordele kan SMART-modellen også:

 • Hjælpe med at prioritere opgaver og ressourcer.
 • Identificere potentielle barrierer og udfordringer.
 • Skabe en følelse af ansvarlighed og ejerskab.
 • Fremme en kultur for kontinuerlig forbedring.

SMART-model skabelon

Mål:

 • Hvad vil du opnå?
 • Sørg for, at målet er specifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt.

Handlingsplan:

 • Hvad skal du gøre for at nå dit mål?
 • Opdel dit mål i mindre delmål.
 • Sæt deadlines for hvert delmål.
 • Definer de ressourcer, du har brug for.

Evaluering:

 • Hvordan vil du måle din succes?
 • Hvilke indikatorer vil du bruge?
 • Hvor ofte vil du evaluere dine fremskridt?

Justering:

 • Vær forberedt på at justere din handlingsplan undervejs.
 • Lær af dine fejl og succeser.
 • Hold dig motiveret og fokuseret på dit mål.

Eksempel:

Mål:

 • Øge salget af virksomhedens produkter online med 20% inden for 6 måneder.

Handlingsplan:

 • Delmål 1: Øge antallet af besøgende på hjemmesiden med 15%.
  • Forbedre hjemmesidens SEO.
  • Kør PPC-kampagner.
  • Promover hjemmesiden på sociale medier.
 • Delmål 2: Forbedre hjemmesidens konverteringsrate med 5%.
  • Optimere hjemmesidens design og indhold.
  • Tilbyde rabatter og kampagner.
  • Implementere A/B-test.

Evaluering:

 • Spor antallet af besøgende på hjemmesiden og konverteringsraten ved hjælp af Google Analytics.
 • Evaluer dine fremskridt månedligt.

Justering:

 • Juster din handlingsplan efter behov baseret på dine evalueringer.

Denne skabelon kan tilpasses dine specifikke behov og mål.

Her er et par yderligere tips til at bruge SMART-modellen:

 • Involver alle involverede i processen med at sætte mål.
 • Kommuniker dine mål klart og effektivt.
 • Skab en kultur for kontinuerlig forbedring.

Andre relevante artikler

 

Scroll to Top