Balanced Scorecard

Indholdsfortegnelse

Balanced scorecard er et strategisk planlægningsværktøj som virksomheden bruger til at finde de produkter, projekter og tjenester som skal prioriteres. Med et balanced scorecard kan virksomheden holde øje og måle deres succes med deres strategier for at bestemme, hvor godt de har præsteret.

Et balanced scorecard fungerer som en struktureret rapport, der måler effektiviteten af virksomhedens ledelse. Ledelsesteamet kan evalueres i forhold til Key Performance Indicators (KPI’er) for at se deres værdi til strategien og opnåelsen af de angivne mål. Succesen måles mod de specificerede mål for at bestemme, i hvilken hastighed virksomheden vokser, og benchmark sig op imod konkurrenterne.

Balanced scorecard blev oprindeligt udgivet af Dr. Robert Kaplan og Dr. David Norton som et papir i 1992. Og derefter formelt som en bog i 1996. Det er interessant at bemærke, at selvom Kaplan og Norton udgav den første kladde, blev der anomalt refereret til dem i et værk af Art Schneiderman, der menes at være den ’’ balanced creator card maker’’

De fire perspektiver i balanced scorecard

  • Finansielle perspektiver – skitserer de økonomiske mål
  • Kundeperspektiv – skitserer målene i relation til kunder og markedet
  • Internt procesperspektiv – skitserer målene for den interne forretningsproces
  • Læring og vækstperspektiv – skitserer målene relateret til medarbejdere, kultur og informationssystem

Finansielle perspektiver

Under de økonomiske perspektiver er målet for en virksomhed at sikre, at den tjener et afkast på de foretagne investeringer og styrer de vigtigste risici, der er forbundet med at drive virksomheden. Målene kan opnås ved at tilfredsstille behovene hos alle aktører, der er involveret i virksomheden, såsom aktionærerne , kunderne og leverandørerne.

Virksomhedens økonomiske mål og foranstaltninger, der hjælper virksomheden med at besvare nogle essentielle spørgsmål – Hvordan ser vi på vores aktionærer? Finansielle mål er normalt de nemmeste at definere og måle.

Kundeperspektiv

Kundeperspektivet fortæller, hvordan virksomheden giver værdi til sine kunder og bestemmer niveauet for kundetilfredshed med virksomhedens produkter eller tjenester. Kundetilfredshed er en indikator for virksomhedens succes. Hvor godt en virksomhed tilfredsstiller sine kunder kan naturligvis påvirke dens rentabilitet.

Hvordan ser kunderne en virksomhed i forhold dens konkurrenter? Det gør det muligt for virksomheden at træde ud af sin komfortzone for at se sig selv fra kundens synspunkt.

Nogle af de strategier, som en virksomhed kan fokusere på for at forbedre sit omdømme blandt kunder, omfatter faktorer og forbedringer af produktkvalitet, forbedring af kundeoplevelsen og justering af priserne på de vigtigste produkter og tjenester. 

Interne procesperspektiv

En virksomheds interne processer bestemmer, hvor godt virksomheden kører. Et balanced scorecard sætter perspektiv på de mål der kan hjælpe virksomheden med at køre mere effektivt. Den hjælper også med at evaluere virksomhedens produkter eller tjenester og afgøre, om de overholder de standarder, som kunderne ønsker. En vigtig del af dette perspektiv er at svare på spørgsmålet “Hvad er vi gode til?”

Svaret på dette spørgsmål kan hjælpe virksomheden med at formulere markedsføringsstrategier og forfølge innovationer, der fører til skabelsen af nye og forbedrede måder at imødekomme kundernes behov på.

Læring og vækstperspektiv

Organisatorisk kapacitet er vigtig for at optimere mål med gode resultater. Personalet i virksomhedens afdelinger skal vise høj ydeevne med hensyn til ledelse, enhedens kultur, anvendelse af viden og færdigheder.

Korrekt infrastruktur er påkrævet for, at organisationen kan levere i henhold til ledelsens forventninger. For eksempel skal organisationen bruge den nyeste teknologi til at automatisere aktiviteter og sikre en jævn strøm af aktiviteter.

Scroll to Top