SMUK modellen

Indholdsfortegnelse

Hvad er SMUK modellen ?

SMUK modellen er en model som bruges til at vurdere hvilke segmenter virksomheden skal bruge for at vælge deres målgruppe. Når en virksomhed har vurderet de fire segmenter i smuk modellen, skal de nu videre til at finde den helt rigtige måde at nå ud til målgruppen på.

Ved hjælp at denne model kan virksomheden spare penge, tid og en masse ressourcer. Nu kan de nemlig nå ud til den rigtige målgruppe og komme i direkte kontakt med dem som giver virksomheden værdi.

For at forstå SMUK-modellen, er det vigtigt at forstå hvad segmentering det betyde. Du kan læse mere om hvad segmentering og målgruppe det er nederst på siden her.

Mange virksomheder bruger en masse penge på markedsføring som ikke når ud til deres målgruppe. Derfor er det en god ide for virksomheden at bruge deres markedsførings budget så fornuftigt som muligt, og på de målgrupper som i sidste ende kan ende med et salg.

Hvad er SMUK modellen?

En SMUK model er delt op i 4 elementer:

  • Størrelse og vækst
  • Mulighed for bearbejdning
  • Udgifter ved bearbejdning
  • Konkurrencesituationen i segmentet

Størrelse og vækst

Her ses der på købekraften i segmentet, og hvad dine forventninger til udviklingen af dette segment det er. Her kan man også analysere på de forskellige segmenter og hvor høj eller lav deres købekraft den er. Det er også her man går ind og kigger på om hvilke segmenter der kan vurderes til at have en stigende vækst, også arbejder på det segment.

Mulighed for bearbejdning

Her kigges der på hvilke muligheder der er for at bearbejde et segment, og i hvilke distributionskanaler det skal bearbejdes igennem. Her kigges der på markedsføring og hvilke kanaler segmentet kan nå ud til. Den markedsføringsform som segmentet kan nå ud til flest med, er den mest attraktive måde at bearbejde segmentet på

Udgifter ved bearbejdning

Her kigges der på det økonomiske element ved bearbejdning af et segment. Her vurdere man om udgifterne kan betale sig, og hvordan man bedst lægger en stabil og økonomisk strategi så man får bearbejdet segmentet bedst muligt økonomisk. 

Konkurrencesituationen i segmentet

Her kigger man på segmentet i konkurrencen, og hvor hård konkurrencen er. Her kan man bruge den populære model Porters Five forces, som netop er god til at vurdere konkurrencen i de forskellige segmenter. 

Hvis konkurrencen er det man kalder blue ocean vil det være attraktivt, men hvis den derimod er red ocean vil man nok vurdere segmentet negativt i konkurrencesituationen

Krav til segmentering i SMUK modellen

Når du skal i gang med din SMUK model, kan det være en god ide at have disse elementer med i baghovedet til valg af segmentering.

Målbare – Du skal kunne måle andet end bare alder og køn, men også målgruppens interesse og livsstil.

Tilgængelige – Målgruppen skal kunne markedsføres til via en markedsføringskanal.

Profitable – For at det skal kunne betale sig at markedsføre sig til en given målgruppe skal der være en vis volume og interesse i det opdelte segment.

Differentierede – Medlemmerne fra hvert segment skal gerne adskilles fra hinandens segmenter.

Overkommelige – En virksomhed skal have de rette kompetencer og ressourcer   

Hvad er segmentering i en SMUK modellen?

Det kan være svært at lave SMUK modellen hvis ikke du har helt styr på hvad en segmentering det er. Ofte kommer nogle til at forveksle segmentering med målgruppe.

En målgruppe er nemlig den del som virksomheden har valgt at udarbejde sin marketing mix (de 4’per) imod.

I en SMUK model skal vi kigge på segmentering.

Segmentering er en proces der udarbejdes for at inddele et marked i homogene brugergrupper, som har de samme købsadfærd og præferencer.

Segmentering betyder altså at opdele markedet i segmenter, der er målbare, tilgængelige, overkommelige, rentable og har et vækstpotentiale.

Segmentering betyder at opdele markedet i dele eller segmenter, som er definerbare, tilgængelige, handlingsmæssige og rentable og har et vækstpotentiale. Med andre ord ville en virksomhed finde det umuligt at målrette mod hele markedet på grund af tids-, omkostnings- og indsatsbegrænsninger.

Det skal have et ‘definerbart’ segment – en masse mennesker, der kan identificeres og målrettes med rimelig indsats, omkostninger og tid. Når det skal undersøges, vil man målrette mod de ressourcer, der er til rådighed, ellers skal segmentet være tilgængeligt for virksomheden.

Ud over dette, vil segmentet reagere på virksomhedens markedsføringshandlinger (annoncer, priser, promoveringer).

Når du har lavet SMUK modellen kan du kigge på hvordan din virksomhed bedst kan differentiere sig på de fire elementer, og derfor opnå den størst mulige succes med denne model. På den måde kan du bruge dine ressourcer på den helt rigtige markedsføring strategi, som passer bedst til netop din valgte målgruppe. 

Med dette i rygsækken er det  måske nemmere for dig at begynde på SMUK modellen.

SMUK-model eksempel

En virksomhed, der sælger tøj til kvinder, vil gerne vurdere, hvilket segment der er mest attraktivt for deres produkter.

Størrelse og vækst: Virksomheden indsamler data om, hvor stort segmentet er og hvor hurtigt det vokser. De finder ud af, at segmentet er stort og vokser hurtigt.

Muligheder for bearbejdning: Virksomheden vurderer, hvor let det er at nå ud til segmentet og kommunikere med det. De finder ud af, at det er nemt at nå ud til segmentet gennem digitale kanaler, såsom sociale medier og e-mail.

Udgifter ved bearbejdning: Virksomheden vurderer, hvor mange ressourcer det kræver at nå ud til segmentet. De finder ud af, at det er relativt billigt at nå ud til segmentet gennem digitale kanaler.

Konkurrencesituation i segmentet: Virksomheden vurderer, hvor stor konkurrence der er i segmentet. De finder ud af, at der er en vis konkurrence i segmentet, men at der er muligheder for at differentiere sig fra konkurrenterne.

Baseret på disse data vurderer virksomheden, at segmentet er attraktivt for deres produkter. De beslutter sig for at fokusere deres markedsføring på dette segment.

Her er en anden måde at bruge SMUK-modellen på:

En virksomhed, der lancerer en ny produktlinje, vil gerne vurdere, hvilket segment der er mest sandsynligt til at købe produktet.

Virksomheden indsamler data om segmentets behov og ønsker. De finder ud af, at segmentet er interesseret i produktet og har råd til at købe det.

Baseret på disse data vurderer virksomheden, at segmentet er attraktivt for deres produktlinje. De beslutter sig for at målrette deres markedsføring til dette segment.

SMUK-modellen er et fleksibelt værktøj, der kan bruges til at vurdere forskellige typer målgrupper.

Hvor stammer SMUK-modellen fra?

SMUK-modellen stammer fra Danmark. Den blev udviklet af professor Per H. Hansen fra Copenhagen Business School i 1980’erne. Hansen udviklede modellen som et værktøj til at hjælpe virksomheder med at træffe informerede beslutninger om deres målgrupper.

Modellen blev først offentliggjort i Hansens bog “Markedsføringsteori” fra 1987. Den har sidenhen været brugt af virksomheder i hele verden til at vurdere deres målgrupper.

Andre artikler 

Scroll to Top