Differentiere

Indholdsfortegnelse

Hvad betyder at differentiere sig?

At differentiere sig betyder at ’’skille sig ud fra mængden’’ og hjælper virksomhederne til at give kunderne noget unikt, forskelligt og adskilt fra andre produkter eller ydelser, som deres konkurrenter kan tilbyde på markedet. 

Grunden til virksomhederne gerne vil differentiere sig er at kunne komme væk fra det der kaldes red ocean og så meget over til blue ocean, og øge deres konkurrence fordele.

Grad af differentiering

Graden af differentiering har en stor betydning for en virksomhed, især på den måde de skal strukturere deres konkurrence former på markedet.

Som du kan se på figuren, er den delt om i homogene produkter (ens produkter) og heterogene produkter (differentierede produkter)

Hvis en virksomhed sælger et homogent produkt, altså et ens produkt må de skille sig ud på anden vis og det kan være ved at have nogle gode værdier og et højt serviceniveau i virksomhed. 

Her må virksomheden nemlig differentiere sig på anden vis end produktet og det kan være ved at fortælle din virksomheds historie, da dine konkurrenter sandsynligvis ikke har en historie som din. Evaluer din mission, vision og værdier, og fortæl dine kunder om hvad der adskiller din organisation fra

Måder at differentiere sig

Når du skal differentiere dig fra dine konkurrenter, er der vigtige elementer at kigge på som i helhed gør dig mere konkurrencedygtig og gør din målgruppe bedre kan skelne dig fra de andre.

Her er nogle almindelige måder virksomhederne kan differentieringer sig på:

 • Pris
 • Omdømme
 • Forhold
 • Service
 • Produkt

Prisdifferentiering

Produkterne på markedet er kun differentieret på prisen. Dette etablerer et pris hierarki for et bestemt produkt fra lavere til højere omkostninger.

Pris differentiering opstår når de samme varer og tjenester sælges til forskellige priser, i modsætning til produktdifferentiering fokuserer pris differentiering ikke på at adskille sit produkt fra andre.

For eksempel er der virksomheder som tilbyder studierabat som en del af deres differentiering, det kan være på produkter eller ydelser som studerende måske ikke havde råd til at købe hvis ikke prisen blev justeret. De ved studerende ofte er prisfølsomme så virksomhederne vil forsøge at trække dem til med gode tilbud.

Mens produktdifferentiering anvendes overalt, har prisdifferentiering tendens til at være mere almindelig i visse brancher, såsom rejser, lærebøger, mad og drikke og underholdning.

Differentiere sig på emballage

En af de måder virksomhederne bedst kan differentiere sig på, er ved emballage. Her kan virksomhederne skabe store fordele både på omkostninger og kunder. Der er dog en række forhold som en virksomhed skal tage stilling til hvis de sælger til andre lande.

Nogle af de vigtigste faktorer virksomhederne skal kigge på når de vil have deres produkt globalt er:

 • Kultur
 • Miljø
 • Sprog
 • Lovgivning
 • Analfabetisme

Det vigtigt virksomheden kigger på de enkle eksportmarkeder love og derefter tilpasser deres brand og emballage efter deres normer og regler. Nogle lande går mere op i bæredygtighed og har klare regler til hvad produktet er lavet af.

Mens andre lande har regler om at brugsanvisningen skal sidde et bestemt sted, hvor der også skal tages højde for at både brand og skrift kun skal stå på landets sprog. Det kan også være nødvendigt med billeder og symboler da det ikke er alle lande hvor alle i befolkningen kan læse eller skrive.

Differentiere sig på Købsadfærdstyper

Når en virksomhed skal finde den rigtige måde at differentiere sig fra konkurrenterne, er det en god ide at vide hvilke købsadfærdstyper som de skal henvende sig til. Når de har fundet ud af hvor høj involvering deres kunder har i deres brand og produkt, kan de så finde ud af hvordan de bedst kan differentiere sig på markedet.

 Der er nemlig flere forskellige måder at differentiere sig på, og det kan være på for eksempel produkt, pris eller emballage. Dette er et vigtigt element for en virksomhed hvis ikke de forgæves vil bruge en masse forkerte ressourcer på at differentiere sig forkert.

De fire købsadfærdstyper er:

 • Kompleks købeadfærd
 • Dissonanreducerende købsadfærd
 • Variationssøgende købsadfærd
 • Rutinebetonet købsadfærd

Segmentering

En virksomhed må kende til sit segment og målgruppe inden de overhovedet kan differentiere sig, de må nemlig vide hvad deres kunder ønsker og ikke ønsker for at ramme rigtigt med deres differentiering. Ved brug af en SMUK-model kan virksomheden finde frem til den segmentering strategi, og derfor ramme rigtigt med deres markedsføring strategi.

En SMUK-model er delt op i fire elementer:

 • Størrelse og vækst
 • Mulighed for bearbejdning
 • Udgifter ved bearbejdning
 • Konkurrencesituationen i segmentet

Differentiering med marketing mix

Marketingmix er en kendt model som mange virksomheder bruger, den er også kendt for de famøse 4 p’er som er:

 • Product 
 • Place
 • Price
 • Promotion
 • Ved brug af denne model kan virksomheden virkelig formode at differentiere sig fra konkurrenten og sammentid kigge på de vigtigste elementer.  Marketingmix defineres ved ‘at placere det rigtige produkt på det rigtige sted, til den rigtige pris, på det rigtige tidspunkt.’ Det er her virksomheden virkelig kan finde den helt rigtige måde at skille sig ud fra deres konkurrenter.

Gode modeller til differentiering

En SWOT-analyse er et utroligt simpelt, men alligevel kraftfuldt værktøj, der hjælper dig med at udvikle din forretningsstrategi, uanset om du bygger en startup eller vil analysere en eksisterende virksomhed.

SWOT står for styrker, svagheder, muligheder og trusler. Styrker og svagheder er interne i din virksomhed og muligheder og trusler er eksterne. Ved brug af en SWOT kan virksomheden kigge på deres måde at differentiere det interne som organisation, medarbejder, mod mulighederne for at forbedre deres produkter og ydelser og derfor skabe et differentieret produkt eller ydelse.

Du kan finde en gratis SWOT-skabelon lige her.

En anden god model er Porter’s Five Forces som er en analyse model, der hjælper med at analysere niveauet af konkurrencen inden for en bestemt branche. Modellen er især god, når du starter en ny virksomhed eller når du går ind i nye markeder. I henhold til denne ramme kommer konkurrenceevne ikke kun fra konkurrenter. Porters Five Forces og en SWOT-analyse er to gode analyse modeller som er rigtig gode at bruge sammen.

 

 

Scroll to Top