Brancheanalyse

Hvad er en brancheanalyse?

Brancheanalyse er et værktøj til at kunne lave en markeds vurdering, og som der bruges af virksomheder og analytikere til at forstå en branchens konkurrencedygtige dynamik. Det hjælper dem med at få en fornemmelse af, hvad der sker i en industri, f.eks. udbud/efterspøgelse, grad af konkurrence inden for branchen.

Det hjælper og med at se konkurrencen som der er i branchen, og med andre nye industrier, fremtidens udsigter for industrien under hensyntagen til teknologiske ændringer, kreditsystem inden for branchen og indflydelse af eksterne faktorer på branchen.

At lave en brancheanalyse for en virksomhed er en metode, der hjælper med at forstå en virksomheds position i forhold til andre konkurrenter i branchen. Det hjælper dem med at identificere både de muligheder og trusler, der kommer deres vej, og giver dem en stærk ide om det nuværende og fremtidige scenario i branchen

Typer af brancheanalyser

Brancheanalyse med Porters Five Forces

En af de mest berømte modeller, der nogensinde er udviklet til Brancheanalyse er Porters Five Forces som blev introduceret af af Michael Porter i sin 1980-bog.

Ifølge Porter giver analysen af de five forces et nøjagtigt indtryk af branchen og gør analysen lettere.

Porters Five Forces består af:

 • Konkurrencesituationen i branchen
 • Trussel fra nye udbydere
 • Leverandørers forhandlingsstyrke
 • Køberens forhandlingsstyrke 
 • Konkurrencesituationen i branchen

Konkurrencesituationen i branchen

Det første punkt i Porters brancheanalyse er konkurrencesituationen i branchen. Antallet af deltagere i branchen og deres respektive markedsandele er en direkte repræsentation af branchens konkurrenceevne. Disse påvirkes direkte af alle ovennævnte faktorer. Manglende differentiering i produkter har en tendens til at øge konkurrencens intensitet og skabe en priskrig mellem konkurrenterne.

Trussel fra nye udbydere

Her ses der på hvor let nye konkurrenter kan komme ind på markedet for en bestemt branche. Hvis det er let at komme ind i en branche, står virksomheder over for den konstante risiko for nye konkurrenter. Hvis indtræden på markedet er vanskelig, vil virksomhederne være bedre i stand til at holde nye trusler, altså konkurrenter ude fra markedet.

Leverandørers forhandlingsstyrke

I en brancheanalyse er det en stor force for en virksomhed hvis den har et unikt produkt og selv kan sætte en markedspris. De største spiller på markedet kan på den måde udkonkurrere de små spillere som ikke har de samme ressourcer til at konkurrere på pris.

Køberens forhandlingsstyrke 

Det helt modsatte sker, når forhandlingsstyrken ligger hos kunderne. Hvis forbrugeren har forhandlingsstyrke, er vedkommende i stand til at forhandle om lavere priser, bedre kvalitet og rabatter. Dette er tilfældet i en branche med flere konkurrenter.

Konkurrencesituationen i branchen

En branche kan være i konkurrence med substituerende produkter. Hvilket vil sige at produktet ikke nødvendigvis er i samme kategori, men her er det produkter som kan opfylde det samme behov, som for eksempel tørst, sult mm. Det er derfor vigtigt at have en grundig brancheanalyse af sit produkt når det kommer til de substituerende produkter.

Brancheanalyse med en SWOT-analyse

Når du skal lave en brancheanalyse er en SWOT-analyse et værktøj som er et must for at kunne analysere de interne og eksterne elementer. Hvis du vil være rigtig grundig kan du arbejde videre med de punkter du har fundet i en SWOT-analyse og tage dem videre i en TOWS-analyse.

En TOWS-analyse hjælper dig med at bruge styrker, svagheder, muligheder og trusler op imod hinanden og derfor analysere mere på punkterne.

En SWOT-analyse er delt op i elementer

 • Stengths / Styrker
 • Weaknesses / Svagheder
 • Opportunities / muligheder
 • Threats / Trusler

 Brancheanalyse med en PESTEL-analyse

PESTEL er et godt værktøj for at lave en brancheanalyse og består af følgende elementer.

 • Politiske faktorer
 • Økonomiske faktorer
 • Sociale faktorer
 • Teknologiske faktorer 
 • Miljømæssige faktorer
 • Lovmæssige faktorer

Kommentar

Scroll to Top