Brancheanalyse

Indholdsfortegnelse

Hvad er en brancheanalyse?

Brancheanalyse er et kraftfuldt værktøj, der giver virksomheder og brancheanalytikere indblik i det konkurrenceprægede landskab inden for en branche. Gennem denne analyse kan virksomheder opnå værdifuld information om branchespecifikke tendenser såsom udbud og efterspørgsel, markeds konkurrence og fremtidige vækstudsigter.

Desuden kan en grundig brancheanalyse hjælpe med at identificere nye muligheder og potentielle nye indtægtskilder, samtidig med at man er opmærksom på konkurrencen. Ved at tage højde for nøglefaktorer såsom teknologisk udvikling, kreditvurderingssystemer og eksterne faktorer kan en sådan analyse hjælpe med at forudse fremtidige udviklinger og tendenser, der kan påvirke driften.

Ved at gennemføre en detaljeret brancheanalyse kan en virksomhed opnå værdifuld viden om sin position i branchen og anvende denne information til at identificere muligheder for vækst, samtidig med at man mindsker potentielle trusler. Denne indsigt kan være uvurderlig i evalueringen af virksomhedens nuværende og fremtidige situation i branchen.

Typer af brancheanalyser

Brancheanalyse med Porters Five Forces

En af de mest berømte modeller der nogensinde er blevet udviklet til at lave en brancheanalyse er Porters Five Forces som blev introduceret af af Michael Porter i sin 1980-bog.

Ifølge Porter giver analysen af de five forces et nøjagtigt indtryk af branchen og gør analysen lettere. Du kan se hele modellen her.

Porters Five Forces består af:

 • Konkurrencesituationen i branchen
 • Trussel fra nye udbydere
 • Leverandørers forhandlingsstyrke
 • Køberens forhandlingsstyrke 
 • Konkurrencesituationen i branchen

Konkurrencesituationen i branchen

Det første punkt i Porters Five Forces er konkurrencesituationen i branchen. Antallet af deltagere i branchen og deres respektive markedsandele er en direkte repræsentation af branchens konkurrenceevne. 

Disse påvirkes direkte af alle ovennævnte faktorer. Manglende differentiering i produkter har en tendens til at øge konkurrencens intensitet og skabe en priskrig mellem konkurrenterne.

Trussel fra nye udbydere

Her ses der på hvor let nye konkurrenter kan komme ind på markedet for en bestemt branche. Hvis det er let at komme ind i en branche, står virksomheder over for den konstante risiko for nye konkurrenter. 

Hvis indtræden på markedet er vanskelig, vil virksomhederne være bedre i stand til at holde nye trusler, altså konkurrenter ude fra markedet.

Leverandørers forhandlingsstyrke

I en brancheanalyse er det en stor force for en virksomhed hvis den har et unikt produkt, og selv kan sætte en markedspris. De største spiller på markedet kan på den måde udkonkurrere de små spillere som ikke har de samme ressourcer til at konkurrere på pris.

Køberens forhandlingsstyrke 

Det helt modsatte sker, når forhandlingsstyrken ligger hos kunderne. Hvis forbrugeren har forhandlingsstyrke, er vedkommende i stand til at forhandle om lavere priser, bedre kvalitet og rabatter. Dette er tilfældet i en branche med flere konkurrenter.

Konkurrencesituationen i branchen

En branche kan være i konkurrence med substituerende produkter. Hvilket vil sige at produktet ikke nødvendigvis er i samme kategori, men her er det produkter som kan opfylde det samme behov, som for eksempel tørst, sult mm. Det er derfor vigtigt at have en grundig brancheanalyse af sit produkt når det kommer til de substituerende produkter.

Brancheanalyse med en SWOT-analyse

Når du skal lave en brancheanalyse er en SWOT-analyse et værktøj som er et must for at kunne analysere de interne og eksterne elementer. Hvis du vil være rigtig grundig kan du arbejde videre med de punkter du har fundet i en SWOT-analyse og tage dem videre i en TOWS-analyse.

En TOWS-analyse hjælper dig med at bruge styrker, svagheder, muligheder og trusler op imod hinanden og derfor analysere mere på punkterne.

En SWOT-analyse er delt op i elementer

 • Stengths / Styrker
 • Weaknesses / Svagheder
 • Opportunities / muligheder
 • Threats / Trusler

Brancheanalyse med en PESTEL-analyse

PESTEL er et godt værktøj for at lave en brancheanalyse og består af følgende elementer.

 • Politiske faktorer
 • Økonomiske faktorer
 • Sociale faktorer
 • Teknologiske faktorer 
 • Miljømæssige faktorer
 • Lovmæssige faktorer

Scroll to Top