TOWS-analyse

Indholdsfortegnelse

Hvad er en TOWS-analyse?

En TOWS-analyse er en udvidelse af den velkendte SWOT-analyse der identificerer dine styrker, svagheder, muligheder og trusler, og derefter går videre med at matche styrkerne med mulighederne og truslerne med svaghederne i en TOWS-analyse. Det er en god analyse model til at færdiggøre din SWOT-analyse på.

Hovedformålet med en TOWS-analyse er at:

 • Reducere trusler
 • Udnytte mulighederne
 • Udnytte styrkerne
 • Reducere svagheder

Hvad er fordelene ved TOWS?

TOWS har en række fordele:

 • Den er nem at arbejde med
 • Det giver en god analyse af både interne og eksterne udfordringer
 • Analysen fokuserer på det positive og det negative
 • Hjælper dig til at forbedre din nuværende position

Forskellen på en SWOT-analyse og en TOWS-analyse

SWOT-analysen er et planlægningsværktøj, mens TOWS-analysen er et handlingsværktøj. I SWOT-analysen identificerer du alle styrker, svagheder, muligheder og trusler i punktform. Derefter arbejder du videre med dem i en mere detaljeret model som i TOWS-analysen.

De fire stadier i en TOWS-analyse

 • Mini-Maxi
 • Maxi-Mini
 • Mini-Mini
 • Maxi-Maxi

Mini-Maxi (W) (O)

Her er strategien at virksomheden forsøger at minimere svaghederne og maksimere mulighederne. Her er målet er at modernisere interne svagheder ved at udnytte eksterne muligheder. 

Eksempel:

Her kan virksomheden finde på at alliere sig med en anden virksomhed, som har de rette kompetencer til at styrke virksomheden.

Maxi-Mini (S) (T)

Målet med en Maxi-Mini-strategi er at maksimere virksomhedens styrker og samtidig minimere truslerne med støtte fra styrkerne. Her kan virksomheden udnytte alle de interne styrker til at håndtere de mulige trusler

Mini-Mini (W) (T)

I dette felt kan virksomhedens eksistens være truet da det er svage sider kombineret med trusler. Formålet med Mini-Mini-strategien er at minimere svagheder og minimere trusler. Denne strategi bruges mest når virksomheden er i et kritisk sted. Her sætter virksomheden ofte alle dens resurser ind i kampen om overlevelse.

Eksempel:

Virksomheden må skære helt ind til benet, forstået sådan at den må muligvis lukke afdelinger, tage sortimenter af markeder og fyrer medarbejdere. For derfor at være aggressiv i dens salgsteknik.

Maxi-Maxi (S) (O)

Målet med en Maxi-Maxi-strategi er at udnytte virksomhedens interne styrker til at udnytte de eksterne muligheder, der er til rådighed for virksomheden.

Med andre ord skal virksomheden udnytte styrkerne ved at bruge sine egne ressourcer til at håndtere potentielle muligheder.

Hvem opfandt TOWS-analysen?

TOWS blev offentliggjort i en artikel kaldet The TOWS Matrix A Tool for Situational Analysis af Heinz Weirich i 1982.

Hvad er SWOT-analyse?

SWOT er en metode til at analysere en virksomheds interne styrker og svagheder og dets eksterne miljø af muligheder og trusler.

SWOT-analysen er opdelt i fire elementer:

 • Strengths / Styrker
 • Weaknesses / Svagheder
 • Opportunities / Muligheder
 • Threats / Trusler

Styrker:  Dette er områder, hvor virksomheden har nogle konkurrencemæssige fordele i forhold til dens konkurrenter. 

Eksemplerne kan være:

 • Udannede medarbejdere
 • Større kendskab til produkterne
 • God økonomi
 • Stærkt netværk        
 • Anerkendt brand

Svagheder: Dette er problemområder, der ikke fungerer optimalt, og som skal forbedres.

Eksemplerne kan være:

 • Manglende kapital
 • Manglende grundviden
 • Problemer i organisationen
 • Umotiverede medarbejdere

Muligheder: Her ser virksomheden muligheder for vækst af dens virksomhed. Her kan der sættes mål eller delmål for virksomheden.

Eksempler kan være:

 • Nye markeder,
 • Udvide produktportefølje
 • Ansatte flere medarbejdere
 • Uddanne flere medarbejdere
 • Få produktet i flere butikker.

Trusler: Dette er faktorer, der kan skade en virksomheden. Det er nok de færreste virksomheder som har haft en pandemi med i deres SWOT-analyse før efter Corona virussen som har truet og lukket mange virksomheder.

 • Nye konkurrenter
 • Lovgivning
 • Pandemier

Modeller som er gode sammen med en TOWS-analyse

Når du har lavet din TOWS-analyse kan du understøtte og styrke din analyse med modeller som er rigtig gode sammen med netop en SWOT og TOWS-analyse, da modellerne kan styrke din analyse endnu bedre og øge virksomhedens struktur og vækst.

Her er et udvalg af anbefalede modeller:

SWOT-analysen er modellen som du udarbejder din TOWS-analyse af.

Boston-modellen er god både sammen med en SWOT og TOWS-analyse

SMUK-modellen bruges til segmentering og kan derfor være et godt værktøj til videreudvikling af en TOWS-analyse

Hvis du skal analysere og styrke et produkt, kan det være en god ide at kigge på værdikæden, er analysen af en servicevirksomhed er det serviceværdikæden som er den anbefalede model til opgaven.

PESTLE-analysen kommer ind på væsentlige områder hvis din virksomhed har intentioner om at gå globalt. Den kommer ind på områder som lovgivningen og politiske områder som kan have stor betydning for trusler i blandt andet en SWOT og TOWS-analyse.

Poters Five Forces er et godt sublimat til en TOWS-analyse.

PLC-kurven anbefales at bruge efter den færdiglavet TOWS-analyse.

Du kan hente en gratis SWOT-analyse skabelon lige her.

Scroll to Top