Serviceværdikæden

Indholdsfortegnelse

Serviceværdikæden

Serviceværdikæden er en videreudvikling af den kendte værdikæde. Den er lavet af Michael Porter som er den samme person som også har designet den klassiske værdikæde. Han er mest kendt for den populære model nemlig ” Porters Five Forces” 

Den originale værdikæde kritiseres ofte når det kommer til servicevirksomheder, da der er områder som ikke giver den samme værdi for en servicevirksomhed. Derfor er serviceværdikæden blevet skabt for netop at kunne dække de uhåndgribelige brancher. 

Værdikæden for servicevirksomheder har et mindre led end den originale værdikæde. 

Servicevirksomhed værdikæde

Service og oplevelsesøkonomi er en stor og vigtig drivkraft og er en branche som hele tiden er i udvikling. Som et resultat af hård konkurrence på markedet har mange fremstillingsvirksomheder gradvist udvidet deres produktsortiment fra håndgribelige produkter til merværditjenester for at overleve. 

Mange eksperter har et bud på en god serviceværdikæde også kaldet ’’service supply chain’’ men denne er den mest klassiske servicekæde, da den kommer ind på nogle af de vigtigste elementer som en servicevirksomhed er nød til at tage stilling til i en værdikæde.

Primære aktiviteter i serviceværdikæden 

I serviceværdikæden er de primære aktiviteter ikke de samme som i den originale værdikæde. 

Her er det: 

  • Produktudvikling 
  • Markedsføring 
  • Salg
  • Produktion af service og implementering

Produktudvikling

Første led i kæden er produktudvikling.

Ligeså vel som produktionsvirksomheder har brug for at produktudvikle nye produkter har servicevirksomheder også brug for at koncept og produkt udvikle for bedre at kunne nå deres kunders behov. 

Markedsføring

Anden led i kæden er markedsføring. 

Om du er en virksomhed som sælger håndgribelige produkter eller ej, har i stadig brug for markedsføring, også selvom det er en ydelse som i tilbyder. 

Salg

Salg er det tredje led i kæden.

Her er det salg og kundekontakt som er gældende. 

Produktion af service og implementering i serviceværdikæden

Det sidste led i serviceværdikæden er produktion af service og implementering. 

Ved servicevirksomheder skal der implanteres en anden strategi når det kommer til service, da den oprigtige service i værdikæden ofte ikke dækker de behov som en servicevirksomhed skal dække. 

Upstream og downstream

Både den almindelige værdikæde og serviceværdikædens aktiviteter kan opdeles i det der kaldes upstream og downstream.

Som det ses på serviceværdikæden, så er de fleste aktiviteter downstream, altså markedsføring, salg og processor. Den eneste aktivitet som er Upstream er udvikling af nye produkter.

Andre modeller til servicebranchen 

Modeller som passer godt til serviceværdikæden og servicebranchen generelt.

Skydeskivemodellen.

De fire oplevelsesdomæner er en kendt og enkel model som er lavet til servicebranchen. 

Sansogram er en god model til at få de rigtige sanser frem hos gæsterne, så de får den bedste oplevelse. 

 

Scroll to Top