PLC-kurven

Indholdsfortegnelse

Hvad er PLC-kurven?

PLC-kurven også kaldet produktlivscyklus refererer til den tid, et produkt introduceres for forbrugerne på markedet, indtil det fjernes fra hylderne igen. 

Når et produkt kommer ind på markedet, ofte uden for forbrugeren, har det en livscyklus, der bærer det fra at være nyt og nyttigt til i sidste ende at blive tvunget ud af markedet igen.

Måske kan du selv huske produkter som var populære og skabte stor efterspørgsel, men nu ikke er til at finde nogle steder mere.

Eksempler på produkter som har været igennem alle fire stadier i PLC-kurven er:

  • VHS-bånd
  • Skrivemaskine
  • Plasma-tv

Et produkts livscyklus er opdelt i fire stadier

  1. Introduktion – Dette er når et nyt produkt først bringes på markedet før der er en bevist efterspørgsel efter det, og ofte før det er blevet bevist fuldt ud teknisk i alle henseender. Salget er lavt og kryber langsomt sammen.
  2. Vækst – Efterspørgslen begynder at accelerere, og størrelsen på det samlede marked udvides hurtigt og virksomheden er nu i vækst.
  3. Modning – Interessen for produktet er faldende og markedet er mættet. Nu skabes der en større konkurrence mellem virksomhederne.
  4. Nedgang – Her vil produktet højst sandsynligt være udgået eller tæt på at være udgået fra markedet

PLC-kurven bruges af ledelses og af marketingfolk som en faktor til at beslutte, hvornår det er hensigtsmæssigt at øge markedsføring, reducere priserne på produktet eller udvide til nye markeder.

Lad os se nærmere på de fire stadier i produktlivscyklussen / PLC-kurven

PLC-Kurven

Introduktion

Når et produkt er blevet udviklet, er det første trin dets introduktionstrin. I dette trin frigives produktet på markedet. Når et nyt produkt frigives, er det ofte en høj indsats i produktets livscyklus – Selvom det ikke nødvendigvis skaber eller bryder produktets eventuelle succes endnu.

I denne introduktionsfase sættes der stor fokus på markedsføring- og virksomheden investerer ofte mest i at markedsføre produktet og fange forbrugerens interesse i deres produkt så det ender i et salg.

Det er her at virksomheden kan få en fornemmelse af hvordan forbrugeren vil tage imod deres produkt, og om det skaber den rigtige værdi for kunden. Her kan det også være at virksomheden skal finde den rigtige pris for produktet, og hvor meget kunden er villig til at betale for det.

Omkostningerne er generelt meget høje, og der er typisk lidt konkurrence. De primære mål for introduktionsfasen er at skabe efterspørgsel efter produktet og få det i forbrugernes hænder i håb om senere at tjene penge og skabe et populært produkt. Her kan virksomheden bruge modeller som SMUK-modellen eller parametermix for at nå den rigtige målsegment for deres produkt.

Vækst

På dette stadie i PLC-kurven køber forbrugerne allerede produktet og det skaber hele tiden vækst.

Andre virksomheder bliver opmærksomme på produktet og dets plads på markedet, som begynder at tiltrække opmærksomhed og i stigende grad omsætter.

Hvis konkurrencen om produktet er særlig høj, kan virksomheden stadig investere kraftigt i markedsføring for at slå konkurrenter ud. Som et resultat af, at produktet vokser har markedet en tendens til at ekspandere. Produktet i vækstfasen justeres typisk for at forbedre funktioner som passer bedre til deres valgte målgruppe.

Efterhånden som markedet udvides og der skabes en større konkurrence om produktet, jo mere vil der også komme en større priskrig på produkterne. 

Her vil konkurrenterne ofte lokke kunder til med skarpe tilbud og skabe en større opmærksomhed deres vej. Markedsføring i denne fase er rettet mod at øge produktets markedsandel.

Modning

Når produktet kommer til dette stadie i PLC-kurven, så har produktet mættet markedet. Her vil salget ofte være faldende og nogle kunder har tabt interessen i produktet. 

Her vil der være endnu større fokus på en priskrig mellem konkurrenterne. Her skal virksomheden måske prissætte deres produkt på ny. 

Markedsføring på dette tidspunkt er målrettet mod at afværge konkurrencen, og virksomheder udvikler ofte nye eller ændrede produkter for at nå forskellige markedssegmenter.

I betragtning af det meget mættede marked er det typisk i et produkts modenhedsfase, at mindre succesrige konkurrenter bliver skubbet ud af konkurrencen. Dette kaldes også “shake-out point.”

I dette trin nås mætning, og salgsmængden maksimeres. Virksomheder begynder ofte at innovere for at opretholde eller øge deres markedsandel, ændre eller udvikle deres produkt for at møde ny demografi eller udvikle teknologier. 

Hvor lang tid marked vil være mættet afhænger af produktet, nogle produkter har mættet markedet længere tid end andre.

Nedgang

Selvom virksomheder generelt vil forsøge at holde produktet i live i modenhedsfasen så længe som muligt, er nedgang for hvert produkt uundgåeligt.

I tilbagegangsfasen falder produktsalget betydeligt, og forbrugernes adfærd ændres, da der er mindre efterspørgsel efter produktet. Virksomhedens produkt mister mere og mere markedsandele, og konkurrencen har tendens til at få salget til at forværres.

Til sidst vil produktet blive tvunget ud af markedet, medmindre det er i stand til at blive ved med at kunne skabe et behov.

For eksempel er produkter som skrivemaskiner, telegrammer dybt inde i deres tilbagegangsfaser (og er faktisk næsten eller fuldstændigt udgået fra markedet).

Udviklingsfasen

At bringe et nyt produkt på markedet er fyldt med usikkerheder og ofte ukendte risici. Generelt skal der skabes efterspørgsel i produktets første markedsudviklingsfase. Her gælder det om at finde et produkt som der kan differentiere sig for de andre konkurrenter så der skabes et blue ocean for virksomheden.

Hvorfor bruge PLC-kurven?

Ved brug af PLC-kurven / produktlivscyklus kan virksomhederne afgøre, om deres produkter servicerer det marked, de målretter effektivt mod, og hvornår de muligvis skal skifte fokus.

Ved at undersøge deres produkt i forhold til markedet generelt, deres konkurrenter, salg og udgifter, kan virksomheder bedre beslutte, hvordan de skal dreje og udvikle deres produkt til en lang levetid på markedet.

Undersøgelse af deres produkts livscyklus, med særlig opmærksomhed på hvor deres produkter er i cyklussen, kan hjælpe virksomheder med at afgøre, om de har brug for at udvikle nye produkter for at fortsætte med at generere salg – især hvis størstedelen af deres produkter er i modenheds- eller tilbagegangsfasen. Her kan virksomheden bruge en SWOT-Analyse for at lave en intern og ekstern analyse.

Relevante artikler 

Scroll to Top