Benchmarking

Indholdsfortegnelse

Hvad er benchmarking?

Benchmarking er en proces til måling af ydeevnen for en virksomheds produkter, tjenester eller processer i forhold til konkurrenterne, som der ses for at være de bedste i branchen, også kaldet “best in class.” At analysere andre konkurrenter kan fremhæve, hvad der kræves for at forbedre din virksomheds effektivitet og blive en større spiller i din branche. 

Benchmarking adskiller sig fra traditionel konkurrentanalyse ved at man måler og sammenligner egen virksomhed med en udvalgt konkurrent på markedet.

 • Start med at vælge det produkt, ydelse som du vil sammenligne
 • Vælg den konkurrent som du vil sammenligne din virksomhed med
 • Find data for begge virksomheder i organisationen
 • Brug af de oplysninger, du indsamler fra dine analyser og sammenligninger til at implementere ændringer, der forbedrer din virksomheds præstationer, produkter og tjenester.

Hvorfor er benchmarking vigtig?

De fleste virksomheder vil gerne vækste og have en større markedsandel, dertil kan sammenligninger være et godt værktøj til at øge væksten i virksomheden.

Nogle vigtige elementer som benchmarking kan gavne i en virksomhed.

 • Du kan forbedre virksomhedens procedure og mål
 • Få et overblik over hvordan din konkurrent operer på markedet.
 • Øg effektiviteten og få lavere omkostninger – hvilket gør din virksomhed mere rentabel.
 • Styrke både kvalitet og kundetilfredsheden.

Indsamle data

For at kunne sammenligne dig mod en konkurrent er det nødvendigt at have data som du kan sammenligne med. Men denne proces kan være rigtig vanskelig, fordi ofte er disse oplysninger fortrolige. 

Indsaml information gennem forskning, interviews, samtaler med kontakter fra de andre virksomheder og spørgeskemaer.

Typer af benchmarking

 • Intern benchmarking: Her måles de interne forhold som styrker og svagheder.
 • Ekstern benchmarking: Her måler virksomhedens sig op imod konkurrenten.
 •  Performance benchmarking: Her bruges det indsamlede kvantitative data (dvs. målinger eller nøgleindikatorer). Performance er normalt det første skridt, organisationer tager for at identificere præstationshuller.
 • Practice benchmarking: Sammenligner det fundene data.

En SWOT-analyse er rigtig god til at benchmark virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler som de kan bruge til at analyser mod konkurrenterne med i den eksterne analyse

Processer

Her kan du se de processer som virksomheder gennemgår når de skal i gang med benchmarking.

Planlæg – Her skal virksomheden bestemme hvad der skal sammenlignes og hvordan de får samlet den nødvendige data fra konkurrenternes interne strategier

Analysere – Her analysere virksomheden de indsamlede dater fra konkurrenten og på den måde kan finde ud af hvad konkurrentens styrker er. Her kan virksomheden strukturere og planlægge efter hvordan de kan arbejde med konkurrentens data.

Handlingsplan – Her laver virksomhedens en handlingsplan efter en detaljeret strategi.

Anvendelse – Her skal virksomheden se hvordan processen af den valgte strategi fungere. Gennemgå de nye processer, du har implementeret, og se om der er ændringer, der skal foretages.

Benchmarking til personalet

Benchmarking er mere end kun at sammenligne salgstal, processor mm. Som virksomhed kan man bruge det til at motivere medarbejderne, da medarbejderne kan blive for komfortable i deres stillinger, og kan skabe trivalle medarbejdere som savner udfordringer.

Ydeevne kan gradvist sænkes, når personalet keder sig eller mangler udfordringer i deres stillinger. Det kan fungere som en kilde til motivation.

Her kan benchmarking være en måde at give medarbejderne nye mål og udfordringer at arbejde sig hen imod, også kan det holde folk ansvarlige for deres handlinger eller mangel på dem.

Scroll to Top