Porters diamant

Indholdsfortegnelse

Porters Diamant

Michael Porter’s Diamant Model (også kendt som Theory of National Competitive Advantage of Industries) er en diamantformet model, der fokuserer på at forklare, hvorfor visse industrier indenfor en bestemt nation er konkurrencedygtige internationalt, mens andre måske ikke. Her kigges der også på hvorfor nogle lande er mere innovative end andre lande.

En virksomhed vil have gavn af at bruge Porters five forces til at analysere virksomhedens styrker på markedet. Her kan både porters diamant og porters five forces virkelig styrke virksomhedens placering på markedet både nationalt og internationalt.

Porter hævder, at enhver virksomheds evne til at konkurrere på den internationale arena hovedsagelig er baseret på et indbyrdes forbundne sæt placeringsfordele som:

 • Faktorbetingelser
 • Efterspørgselsbetingelser
 • Relaterede og understøttende industrier.
 • Virksomhedens strategi, struktur og konkurrence.
 • Regering
 • Held og tilfældigheder

Modellen er designet til at hjælpe med at forstå den konkurrencemæssige fordel, som nationer eller grupper besidder på grund af visse faktorer, der er tilgængelige for dem, og til at forklare, hvordan regeringer kan fungere som hjælper til at forbedre et lands position i et globalt konkurrencepræget økonomisk miljø. 

Et lands indgangsvinkel til det globale marked kan have en stor betydning for den enkle virksomhed, men ofte må en virksomhed selv være innovativ for at opnå en god global markedsandel.

Faktorbetingelser som første led i porters diamant

Grundlæggende faktorer inkluderer også naturressourcer (klima, mineraler, olie og gas), hvor faktorernes mobilitet er lav. Det er også selvom at disse elementer kan skabe et fundament for den internationale konkurrence, men de kan aldrig blive til reel værdiskabelse uden de avancerede faktorer. For du bedre kan forstå faktorbetingelserne, skelnes der her imellem de grundlæggende også det der kaldes de avancerede faktorbetingelser.

Avancerede faktorer inkluderer blandt andet kvalificeret arbejdskraft, specialviden og kapital. Det er de menneskelige ressourcer.

Den menneskelige ressource er de skabte forhold og som er en kvalificeret styrke som har en videnskabelige forståelse og en god infrastruktur. Porter hævder, at især disse ‘skabte’ faktorforhold er vigtige i modsætning til ‘naturlige’ faktorforhold, der allerede er til stede. Det er vigtigt, at disse skabte faktorforhold løbende opgraderes gennem udvikling af færdigheder og skabelse af ny viden.

Det er især på de menneskelige skabte ressourcer at virksomheder har mulighed for at være rigtig konkurrencedygtige, og kan have en kæmpe konkurrence fordel på markedet.

Grundlæggende faktorbetingelser:

 • Naturressourcer
 • Klima
 • Mineraler
 • Olie og gas

Avancerede faktorforhold

 • Menneskelige ressourcer
 • Teknologisk

Efterspørgselsbetingelser

Jo større markedsandel, jo mere kan en virksomhed få lov at vækste og konkurrere, men det giver også større udfordringer for en virksomhed. Her kan virksomheden nå ud til flere kunder på tværs af grænserne, og tage virksomheden til et mere og større innovativt niveau.

Faktisk afspejler et produkts grundlæggende eller centrale design næsten altid hjemmemarkedets behov. Ofte former behovene på hjemmemarkedet eller endda branchen, der så senere reagerer på de globale markeder.

 • Markedsstørrelse
 • Vækst
 • Modning
 • Kunder

Relaterede og understøttende industrier

En stor virksomhed har ofte nogle samarbejdspartnere, og partnere som har en stor betydning for virksomheden. En kvalificeret og dygtig leverandør med gode aftaler er med til at gøre at virksomheden kan vækste endnu mere.

En industris succes er forbundet med tilstedeværelsen af leverandører og relaterede industrier indenfor en bestemt region.

Support og input

 • Færdigheder
 • ledelse
 • Partnere
 • Teknologi

BMW, Mercedes-Benz og Audi ville ikke være så succesrige mærker, hvis de ikke skulle konkurrere mod hinanden. 

Regering

Regeringens rolle i Porters Diamant Modellen kan have stærk indflydelse på en virksomheds internationale konkurrenceevne. Porter tror ikke på et frit marked, hvor regeringen overlader alt i økonomien til den enkle virksomhed. Porter tror heller ikke på at regeringen som en væsentlig hjælper. Regeringer kan ikke skabe konkurrencedygtige industrier, men det er kun virksomhederne selv der kan skabe det.

Men regeringen kan således hjælpe udviklingen af de fire ovennævnte faktorer på den måde, der skal gavne industrierne i et bestemt land.

 • Finansiering
 • Sundhedspleje
 • Infrastruktur
 • Lovgivning
 • Handelsbetingelser
 • Uddannelse

Chance er det sidste led i porters diamant

Det sidste element i Porter diamant er ’’chance’’ som menes med at være held eller tilfældigt.

Når du ser på de fleste brancher og virksomheder, er det ofte tilfældigt hvem af de store spiller som først kom op med en ny og god ide. Selvom Porter oprindeligt ikke skrev noget om tilfældighed eller held i sine papirer, er tilfældenes rolle ofte inkluderet i diamantmodellen som sandsynligheden for, at eksterne begivenheder såsom krig og naturkatastrofer kan påvirke et land eller en industri negativt.

Nogle virksomheder kan vinde konkurrencedygtige positioner, mens andre kan miste. Selvom disse faktorer ikke kan ændres, skal de i det mindste overvåges, så du kan træffe beslutninger efter behov for at tilpasse sig skiftende markedsforhold.

Ligesom nogle virksomheder blev hårdt ramt af Corona virussen, mens andre ændrede deres virksomheds grundprincipper og måtte tænke ud af boksen og få en indtægt på anden vis. Mens en hel tredje startede en ny virksomhed pga. Corona.

 • De første med en ny ide?
 • Held og tilfældigt?

 

Modeller som passer godt til Porters Dimant

Scroll to Top