7S modellen

Indholdsfortegnelse

McKinsey 7S model

7S modellen er et værktøj af McKinsey, der analyserer en virksomheds “organisatoriske design”. Målet med modellen er at analysere, hvordan effektivitet kan opnås i en organisation gennem interaktionen mellem syv nøgleelementer

 • Strategy / strategi
 • Structure / struktur
 • Systems / system
 • Shared Values / værdier
 • Style / stil
 • Staff / personale
 • Skills / færdigheder

I McKinsey -modellen er de syv organisationsområder er elementerne opdelt i de ‘bløde’ og ‘hårde’ områder som der er kategoriseret efter “Soft Ss” og “Hard Ss”.

Strategi, struktur og systemer er hårde elementer, der er meget lettere at identificere og administrere i forhold til bløde elementer

Strategy

Strategi refererer til en velkvalificeret forretningsplan, der gør det muligt for virksomheden at formulere en handlingsplan for at opnå en bæredygtig konkurrence fordel og forstærkes af en stærk vision, mission og værdier.

 • Hvad er vores strategi?
 • Hvordan kan vi nå vores mål?
 • Hvordan håndterer vi konkurrencepres?
 • Hvordan håndteres ændringer i kundernes krav?
 • Er vores strategi bæredygtig?

Structure

Struktur er virksomhedens organisationsdiagram og har oplysninger om, hvem der er ansvarlig over for hvem  og hvad, og som oftes er i et hierarki i organisationen.

 • Hvordan er virksomheden/teamet opdelt?
 • Hvad er hierarkiet?
 • Hvordan koordinerer de forskellige afdelinger opgaverne?
 • Er beslutningstagning centraliseret eller decentraliseret? Er det som det skal være, i betragtning af hvad vi laver?
 • Hvor er kommunikationslinjerne? Eksplicit eller implicit?

Systems

Systemer indebærer virksomhedens forretningsmæssige og tekniske infrastruktur, der etablerer arbejdsgange og beslutningsprocessen.

 • Hvad er de vigtigste systemer, der driver organisationen? Overvej økonomi- og HR -systemer samt kommunikation og dokumentlagring.
 • Hvor er kontrollerne, og hvordan overvåges og evalueres de?
 • Hvilke interne regler og processer bruger teamet til at holde styr på?

Shared Values

Delte værdier er kernen i McKinsey 7s -modellen. Værdier er de normer og standarder, der styrer medarbejderadfærd og virksomhedens handlinger og er dermed grundlaget for enhver organisation. Høj morale er vigtigt for en god dynamik i en organisation.

 • Hvad er din organisations kerneværdier?
 • Hvordan er virksomhedens/personalekultur?
 • Hvor stærke er værdierne?
 • Hvad er de grundlæggende værdier, som virksomheden/teamet blev bygget på?

Style

Her er det hvilken virksomhedsstil der repræsenterer den måde, virksomheden leder og chefer de leder deres personale, og hvordan de interagerer, hvilke handlinger de foretager og deres symbolske værdi. Med andre ord er det ledelsesstilen for virksomhedens ledere.

 • Hvor effektiv er det lederskab?
 • Har medarbejdere/teammedlemmer en tendens til at være konkurrencedygtige eller samarbejdsvillige?
 • Er det velfungerende team der er i organisationen, eller er de bare nominelle grupper?

Staff

Her kigges der på hvilken type og hvor mange medarbejdere en organisation har brug for, og hvordan de vil blive rekrutteret, uddannet, motiveret og belønnet.

 • Hvilke stillinger eller specialiseringer er repræsenteret i personalet?
 • Hvilke stillinger skal besættes?
 • Er medarbejderne motiveret.

Skills

Færdigheder er de evner, virksomhedens medarbejdere udfører rigtig  godt. De indeholder også kapaciteter og kompetencer. Under organisationsændringer opstår ofte spørgsmålet om, hvilke kompetencer virksomheden virkelig har brug for, for at styrke sin nye strategi eller nye struktur.

 • Hvad er de stærkeste kompetencer repræsenteret i virksomheden/teamet?
 • Er der nogen kompetencegab?
 • Hvad er virksomheden/teamet kendt for at klare godt?
 • Har de nuværende medarbejdere/teammedlemmer evnen til at udføre jobbet?
 • Hvordan overvåges og vurderes færdigheder?
 

Hvem har lavet 7s modellen?

McKinsey 7s -modellen blev udviklet i 1980’erne af McKinsey -konsulenterne Tom Peters, Robert Waterman og Julien Philips med hjælp fra Richard Pascale og Anthony G. Athos. 

Siden introduktionen har modellen været meget udbredt af akademikere og er fortsat et af de mest populære strategiske planlægningsværktøjer.

Målet med modellen var at vise, hvordan 7 elementer i virksomheden: Strategy, Structure, Systems, Shared Values, Style, Staff og Skills  kan tilpasses sammen for at opnå effektivitet i en virksomhed. 

Det essentielle i modellen er, at alle de syv områder er indbyrdes forbundne, og en ændring i et område kræver ændringer i resten af virksomheden, for at opnå et effektivt team.

Scroll to Top