Kvantitativ metode

Indholdsfortegnelse

Kvantitativ metode defineres som en systematisk undersøgelse af fænomener ved at indsamle kvantificerbare data og udføre statistiske, matematiske eller beregningsteknikker. Kvantitativ forskning indsamler oplysninger fra eksisterende og potentielle kunder ved hjælp af prøveudtagningsmetoder og udsendelse af onlineundersøgelser, online afstemninger, spørgeskemaer osv.,

Kvantitative forskningsskabeloner er objektive, detaljerede og mange gange endda undersøgelsesmæssige. Resultaterne opnået med denne forskningsmetode er logiske, statistiske og gennemarbejdet. Dataindsamling sker ved hjælp af en struktureret metode og udført på større prøver, der kan repræsentere hele befolkningen.

Ved at udføre kvantitativ undersøgelse kan en virksomhed stille flere spørgeskemaundersøgelser og derefter indsamle data fra en gruppe af kunder og analysere disse indsamlede data for at give numeriske resultater. 

Kendetegn ved Kvantitativ metode:

·        Fokuserer på at teste teorier og hypoteser

·        Analyseret gennem matematisk og statistisk analyse

·        Hovedsageligt udtrykt i tal, grafer og tabeller

·        Kræver mange respondenter

·        Lukkede spørgsmål

Denne type forskning kan udføres med en bestemt målgruppe og kan også udføres på tværs af flere grupper sammen med komparativ analyse. En forudsætning for denne type forskning er at stikprøven af respondenter skal have tilfældigt udvalgte medlemmer. 

På denne måde kan man let opretholde nøjagtigheden af de opnåede resultater, da et stort udvalg af respondenter vil blive valgt ved hjælp af tilfældig markering. Traditionelt blev Kvantitativ metode udført ansigt til ansigt eller via telefonopkald, men med den udvikling der er sket med online medier som e-mail eller sociale medier, har Kvantitativ også spredt sig til online medier

Gode råd til at rapporter kvantitative metode:

  • Forklar de indsamlede data og deres statistiske behandling samt alle relevante resultater i forhold til det forskningsproblem, du undersøger.
  • Fortolkning af resultater er ikke passende i kvantitative metode:
  • Rapporter uventede oplevelser, der opstod under din dataindsamling. Forklar, hvordan den aktuelle analyse adskiller sig fra den planlagte analyse.
  • Forklar din håndtering af manglende data, og hvorfor manglende data ikke underminerer gyldigheden af din analyse.
  • Forklar de teknikker, du brugte
  • Beskriv antagelserne for hver procedure og de trin, du tog for at sikre, at de ikke blev overtrådt.
  • Brug tabeller til at give nøjagtige værdier; bruge tal til at formidle globale effekter. Hold figurer små i størrelse; medtage grafiske repræsentationer af tillidsintervaller, når det er muligt.
  • Fortæl altid læseren, hvad vedkommende skal se efter i tabeller og figurer.

Gode huskeregler til kvantitativ metode

Skel mellem kvantitativ og kvalitativ: Forstå forskellen mellem de to metoder og anvend den, der passer bedst til din opgave.

Vælg en passende stikprøvestørrelse: Sørg for, at du har en prøve, der er repræsentativ for din gruppe og stor nok til at være statistisk vægtig.

Hold dine forskningsmål klare og præcise: Kend dine mål, inden du begynder dataindsamlingen for at sikre, at du indsamler den rigtige mængde og den rigtige mængde data.

Stil enkle og præcise spørgsmål, som dine respondenter let kan forstå.

Modeller der passer til Kvantitativ metode

Scroll to Top