Kvalitativ metode

Indholdsfortegnelse

Hvad er kvalitativ metode?

Kvalitativ metode defineres som en markedsundersøgelsesmetode, der fokuserer på at opnå data gennem åben kommunikation.

Denne metode handler ikke kun om hvad folk tænker, men også om “hvorfor” de tænker det. f.eks. En butik, ønsker at få flere kvinder ind i sin butik. En observation konkluderer, at der er dobbelt så mange mænd som kvinder der besøger butikken.

En god Kvalitativ metode til at bestemme, hvorfor kvinder ikke besøgte butikken, er at gennemføre et dybtgående interview med potentielle kunder i kategorien.

En stikprøve kan vise at det kan være butikken ikke har nok varer til kvinder, også var der færre kvinder der besøgte butikken, hvilket blev forstået kun ved personligt at interagere med dem og forstå, hvorfor de ikke besøgte butikken, fordi der var flere mandlige produkter end kvindelige.

 

Kvalitative metoder kendetegn

  • Metoder inkluderer fokusgrupper, dybdegående interviews og gennemgang af dokumenter til typer af temaer
  • Primært induktiv proces, der bruges til at formulere teori eller hypoteser
  • Mere subjektiv: beskriver et problem eller en tilstand set fra dem, der oplever det
  • Tekstbaseret
  • Mere detaljerede oplysninger om et par tilfælde
  • Åbne spørgsmål
  • Ingen statistiske tests
  • Tidsforbrug lettere ved planlægningens og tungere i analysefasen
  • Kræver ofte færre respondenter end ved kvantitativ metode 

Kvalitativ metode med Fokusgrupper

En fokusgruppe er også en af ​​de almindeligt anvendte kvalitative forskningsmetoder, der anvendes til dataindsamling. En fokusgruppe inkluderer normalt et begrænset antal respondenter (6-10) inden for dit marked.

Fokusgruppens hovedmål er at bruge åbne spørgsmål som ’’hvorfor’’ ’’hvad’’ ’’hvor’’ .En fordel ved fokusgrupper er, at du ikke nødvendigvis behøver at interagere med gruppen personligt. I dag kan fokusgrupper modtage en online undersøgelse på forskellige enheder, og svaret kan indsamles ved at klikke på en knap.

Interview

Afholdelse af dybdegående interviews er en af ​​de mest almindelige kvalitative metoder. Det er et personligt interview, der gennemføres med en respondent ad gangen. Dette er en dybdegående og præcis måde at indsamle data på.

Disse interviews kan udføres ansigt til ansigt eller på telefon og kan normalt vare mellem en halv time til to timer eller endnu mere. Når det dybdegående interview udføres ansigt til ansigt, giver det en bedre mulighed for at læse respondenternes kropssprog og matche svarene.

Etnografisk metode

Den etnografiske metode er den mest dybtgående observationsmetode, der studerer mennesker i deres naturligt miljø.

Denne metode kræver, at man tilpasser sig målgruppernes miljøer, som kan være overalt fra en organisation til en by eller et fjerntliggende sted. Her kan geografiske begrænsninger være et problem under indsamling af data.

Dette forskningsdesign har til formål at forstå de kulturer, udfordringer, motivationer og indstillinger, der opstår. I stedet for at stole på interviews og diskussioner, oplever du de naturlige rammer.

Læs mere om etnografisk metode her.

Scroll to Top