Maslows Behovspyramide

Indholdsfortegnelse

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide er en model som stammer fra 1950’erne og er blevet brugt af mange virksomheder til at analysere medarbejdere og målgrupper med. 

Abraham Maslow lavede en undersøgelse på hvordan vi menneskers behov udvikler sig gennem tid. På den måde kom han frem til den model vi i dag kender som Maslows behovspyramide. 

Der er fem forskellige niveauer af Maslows behovs hierarki og han mener at vi først kan rykke op i felterne som de bliver opfyldt. Så du når først op i selvrealisering når dine fysiske behov, tryghed, sociale behov og egebehovet er dækket. Behovspyramide blev offentliggjort første gang i 1950’erne. 

Lad os se nærmere på hvad de 5 grupper egentlig indebærer:

 • Fysiske behov
 • Tryghed
 • Sociale behov
 • Egobehov
 • Selvrealisering 

Fysiske behov

Det første behov Maslow mener vi skal have dækket er er det fysiske behov. 

For at overleve skal vi have dækket de fysiske behov. Maslow mener, at disse grundlæggende fysiologiske behov skal være opfyldt, før mennesker går videre til det næste niveau af opfyldelse på behovspyramiden.

Eksempler på fysiske behov:

 • Mad
 • Drikke
 • Tøj
 • Søvn
 • Seksuelle behov

Ifølge Maslow er det seksuelle behov også en del af de fysiske behov.  

Tryghed

Når vi bevæger os op til det andet niveau i Maslows behovs hierarki er det behovet for tryghed.

Vi vil have orden og tryghed i vores liv, både i ro og sind, så vi med god samvittighed og ro i sindet kan bevæge os op på næste trin i Maslows behovspyramide 

Eksempler på tryghed:

 • Ulykkesforsikring
 • Indbo og tyveriforsikring
 • Pensionsopsparing 
 • Stabilt job
 • A-kasse
 • Styr på det økonomiske

Sociale behov

Den tredje gruppe i Maslows behovspyramide er det sociale behov. Vi har behov for at have tætte relationer med venner og familie, her er det både mor, far, søskende, børn og partner. 

Både de fysiske og følelsesmæssige bånd og intimitet er vigtige for os mennesker, det er  lige fra det seksuelle forhold til det intime følelsesmæssige bånd.

På arbejdet har vi også et behov for at komme godt ud af det med vores kollegaer og have et godt socialt bånd med dem. Men alt fra fritidsaktiviteter til klubber kan også være en del af det sociale behov.

Eksempler på det sociale behov:

 • Accept
 • Familie og venner
 • Kærlighed

Egobehov

Det fjerde behov er egobehovet, her er det nemlig vores eget ego som vi har sat i førersædet. Det er ikke nok kun at få en accept for andre, men vi vil gerne vise os lidt frem og se andre beundre os. Vi vil gerne virke værdifulde og have respekt fra vores medmennesker. 

Maslow nævner specifikt, at selvværd kan opdeles i to typer elementer: respekt, der er baseret på respekt og anerkendelse fra andre, og selvtillid, der er baseret på din egen vurdering.

Eksempler på egobehov:

 • Status
 • Anerkendelse
 • Ros
 • Mærkevare (dyr bil, ur, tøj mm)
 • Selvtillid og selvværd.

Selvrealisering

Helt øverst i behovspyramiden er selvrealisering. Når de fire underpunkter til dels eller helt er opfyldt vil vi nu gå efter at få dette behov dækket. 

Selvrealisering beskriver opfyldelsen af dit fulde potentiale som person. Nogle mennesker kalder det selvopfyldelsesbehovet. 

Eksempler på selvrealisering:

 • Skabe og udvikle
 • Selvrealisering af egne kompetencer som (musik, kunst, dans mm.)
 • Rejse (jordomrejser, backpacker)
 • Faldskærmsudspring 
 • Omsorg for andre
 • Føle ansvar

Behovspyramiden Maslow i flere sammensætninger

Maslow hævdede, at der var flere forudsætninger og faktorer for at imødekomme disse behov.

Et af dem er at alle har ytringsfrihed, og vi skal leve i et retfærdigt samfund.

Disse elementer nævnes ikke specifikt i behovshierarkiet, men Maslow mente, at det at have de elementer med sig gør det nemmere at nå deres behov

Foruden disse behov hævder Maslow også at vi har behov for mere læredom, så vi bedre kan forstå og forholde os til den verden vi er i. 

Dette skyldes dels at lære mere om vores miljø, hjælpe hinanden mere og få en forståelse for andres behov. På den måde kan vi sammen også skabe mere tryghed.

Men Maslow mente også, at dette kald til at forstå verden omkring os, også er et medfødt behov.

Maslows Behovspyramide skal ikke kun forstås sådan at alle behov skal være fuldt ud dækket før man kan rykke op til næste gruppe. Det er ikke uset at man måske kun får en eller to behov dækket før man rykker op til næste gruppe i hierarkiet. 

En middag sammen med familie, venner eller kollegaer kan nemt dækkes på det fysiske behov og det sociale behov på samme tid. Samt her kan vi måske også få egobehovet dækket hvis vi får lov at få anerkendelse og ros imens.

Vurdering af Maslow

Ligeså effektiv som mange mener den kan være, ligeså kritisk er andre overfor hans model. Nogle psykologer hævder at have beviser på at de 3 øverste elementer ikke nødvendigvis opstår i den rækkefølge som Maslow han siger de gør.

Nogle mener også at pyramiden burde være omvendt da de 2 øverste behov kan være afgørende for hvordan vi  imødekommer de sidste elementer i pyramiden. Det kan være at selvrealiseringen er at spise sundt derfor påvirker det fysiske behov herefter. 

 

Scroll to Top