Værdikæden

Indholdsfortegnelse

Værdikæden

Værdikæden er med til at skabe konkurrencemæssige fordele for en virksomhed. Ved at analysere på værdikæden vil virksomheden være bedre i stand til at vurdere aktiviteter som kan gavne dem på det interne og eksterne. (Se for eksempel på et godt analyse værktøj som SWOT-analysen og en TOWS-analyse

Værdikæden kan gavne på mange områder, nogle eksempler på det kan være:

 • At skabe større kundeværdi
 • At finde styrker og svagheder, og eventuelt udarbejde dem videre i en SWOT.
 • Skal i flytte produktionen? og fungere jeres logistik?
 • Er i konkurrencedygtige når i sætter jer selv op imod konkurrenten i en benchmarking?

Porter’s værdikæde

 

Det er målet at kunne producere og levere produkter og ydelser som skaber den størst mulige kundeværdi. Men på samme tid gælder det om at have den bedst mulige logiske produktion og logisk. 

Merværdien kan betragtes som overskuddet og er ofte angivet som ‘margin’. En virksomhed opnår konkurrencemæssig fordel ved at udføre strategisk vigtige aktiviteter billigere eller bedre end sine konkurrenter.

Michael Porters værdikæde hjælper med at opdele en virksomhed i dens strategisk relevante aktiviteter, og derved skabe et klart overblik over den interne organisation.

Servicevirksomheder som sælger uhåndgribelige produkter, kan ikke få det samme udbytte ud af værdikæden som så mange andre brancher. Derfor er der udviklet en speciel værdikæde til den branche, den hedder serviceværdikæden. 

Primære aktiviteter

Den første er primære aktiviteter, som består af fem hovedaktiviteter.

Alle fem aktiviteter er direkte involveret i produktion og distribuer af produktet. De dækker den fysiske oprettelse af produktet, dets salg, overførsel til køberen samt service.

De fem primære aktiviteter er

 • Indgående logistik
 • Fremstillings processor 
 • Udgående logistik
 • Markedsføring og salg
 • Service

Betydningen af hver gruppe kan variere fra branche til branche, men de vil alle være til at stede i en vis grad i hver organisation og være afgørende i en konkurrencemæssig fordel. 

Derfor kan en virksomhed ikke komme udenom de 5 gruppeområder hvis de skal være en konkurrence dygtig virksomhed både på produkt og service.

Indgående logitstik

Første led i værdikædens primære aktiviteter er Indgående logistik

Indgående logistik er modtagelse af såsom råvarer.

Det er også her at der er kontakt med eksterne virksomheder som leverandører.

Aktiviteterne forbundet med indgående logistik er:

 • Modtager
 • Lagring formidler
 • Produkthåndtering
 • Lagerstyring 
 • Returnering til leverandører
 • Indgående transport

Fremstillingsprocessor (produktion)

Andet led i værdikæden og de primære aktiviteter er produktion.

Når materialer er samlet internt, kan operationer konvertere design og udvikling i det ønskede produkt. Denne fase er typisk, hvor fabrikstransportbåndene bruges. Aktiviteterne i forbindelse med operationer omdanner derfor udvikling til den endelige produktform.

Eksempler:

 • Design
 • Bearbejdning
 • Emballering
 • Montering
 • Vedligeholdelse af udstyr
 • Udvikling

Udgående logistik

Det tredje led i værdikæden og de primære aktiviteter er udgående logistik. 

Når det færdige produkt er klart skal det herefter finde vej til kunderne. Der er stor forskel på hvor længe et produkt skal være på lager. Nogle produkter kan sendes med det samme og andre produkter skal være længere tid på lager.

Udgående logistik opbevarer og distribuerer produktet fysisk til køberen.

Eksempler:

 • Ordremodtagelse
 • Ordre pakning
 • Planlægning

Markedsføring og salg

Nu er produktet færdigproduceret, men det betyder ikke at produktet automatisk bliver solgt til kunderne.

Det er her markedsføring og salg er alt afgørende.

Markedsføring og salg skal sikre at kunderne får øje på produktet via virksomhedens valgte salgskanaler.

Aktiviteter i forbindelse med markedsføring og salg.

Eksempler: 

 • Kommunikation
 • Branding
 • Prisfastsættelse af kanaler
 • Promotion 
 • Place
 • Tilbud

Service

Når virksomheden har solgt et produkt skal det bevare den samme værdi for kunden. Det kan være med råd og vejledning efter køb, kort leveringstid, installation og service af produktet.

I dagens økonomi er eftersalgsservice lige så vigtig som salgsfremmende aktiviteter. Klager fra utilfredse kunder spredes let og deles på internettet, og konsekvenserne for din virksomheds omdømme kan være store. I dag kan kunderne let anmelde dig på websites som trustpilot, Facebook og andre sites. Derfor må man som virksomhed være der hvor kunderne de er. 

Det er derfor vigtigt at være en serviceminded virksomhed med gode service værdier. Aktiviteterne forbundet med denne del af værdikæden er at leverer service til at forbedre eller opretholde produktets værdi, efter at det er solgt og leveret.

Eksempler:

 • Installation
 • Reparation
 • Træning
 • Levering
 • Råd og vejledning

Ved upstream kan virksomheden vurdere om deres produktion eventuelt skal outsources til andre lande for at opnå en billigere proces. (outsourcing betyder at flytte produktionen til anden leverandører) Det kan også være at en virksomhed vælger at samarbejde med en leverandør i udlandet som laver produkterne i deres eksisterende produktion.

 En tredje mulighed kan være at virksomheden er global og derfor vælger at få lavet sine produkter i det land de sælger til. 

Mulighederne for logistik og produktion er mange, og det er med at finde den helt rigtige strategi for netop din virksomhed. 

Eksempler på upstream:

 • Produktion
 • Indgående og udgående logistik beregnes som upstream

Downstream

Her skal virksomheden overveje hvordan de vil få deres produkt ud på markedet. 

Det er her dele af den udgående logistik som service, markedsføring og salg indgår. 

 

Støtteaktiviteter

Støtteaktiviteter i en værdikæde er ligeså vigtig som de primære aktiviteter. Den er inddelt i 4 grupper som:

 • Indkøb
 • Teknologiudvikling
 • Menneskelige ressourcer 
 • Infrastruktur 

Indkøb

Det første element er støtteaktiviteter i værdikæden.

Her er det de aktiviteter som har noget med indkøb eller fremskaffelse at gøre. 

Eksempler:

 • Bestilling
 • Leverandøre 
 • Råvare og komponenter
 • Nye anskaffelser af råvare
 • Fremskaffelse af materialer til markedsføring, salg og service. 
 • Køb af serviceydelser (revisor, rengøring mm.) 

Teknologiudvikling

Aktiviteter som skal sikre at virksomheden har et effektivt produktionsproces. Know how skal sikre et større produktionsudstyr og øge optimeringen af for eksempel IT i virksomheden.

Den række teknologi, der anvendes i de fleste virksomheder, er meget bred. Teknologiudviklingsaktiviteter kan grupperes i bestræbelser på at forbedre produktet og processen. 

Eksempler er:

 • Telekommunikationsteknologi
 • Regnskabsautomatiseringssoftware
 • Forskning i produktdesign

Menneskelige ressourcer

Også kendt som Human Resource Management (HRM) 

HRM består af aktiviteter, der er involveret i rekruttering, ansættelse (og fyring), uddannelse, udvikling, motivering og løn.

HRM påvirker konkurrence fordelen ved at vælge de rigtige medarbejder med rette kompetencer og faglighed udefra jobbeskrivelser, og finde de motiveret medarbejdere og derefter træne dem.

Nogle virksomheder (især inden for den teknologiske og rådgivende serviceindustri) stoler så meget på talentfulde medarbejdere, at de har afsat en hel Talent Management-afdeling inden for HRM til at rekruttere og uddanne de bedste af de bedste universitetsuddannede. 

Infrastruktur

Firmainfrastruktur består af en række aktiviteter, herunder generel (strategisk)

Infrastruktur understøtter normalt hele værdikæden og ikke individuelle aktiviteter.

I et budget er mange faste infrastrukturaktiviteter ofte kollektivt angivet som ‘overhead’ omkostninger.

Disse aktiviteter bør dog ikke undervurderes, da de kunne være en af de mest magtfulde kilder til konkurrencemæssige fordele for virksomheden.

De fleste udgangspunkter kommer fra en stratetisk ledelse. Det vil hurtigt kunne koste dyrt at tage de forkerte beslutninger. 

 • Stratetisk ledelse
 • Planlægning
 • Økonomi, regnskab, juridiske, offentlige anliggender og kvalitetsstyring
Scroll to Top