Hvad er strategi?

Indholdsfortegnelse

Hvad er en strategi?

Du er sikkert stødt på ord som “forretningsstrategi’’ eller “business strategy” som det kaldes på engelsk.

Men hvad er en strategi helt præcist? Og vidste du at, du har brug for forskellige typer strategier på forskellige niveauer i din organisation?

I denne artikel ser vi på nogle almindelige definitioner af strategi. Vi vil fokusere på tre strategiske niveauer – virksomhedsstrategi, forretningsenhedsstrategi og teamstrategi – og vi vil se på nogle af de kerneværktøjer og modeller, der er knyttet til hvert område.

På engelsk hedder de tre strategiske niveauer:

 • Corporate level
 • Business level
 • Functional level 

Definition af strategi

Strategi er blevet undersøgt i årevis af virksomhedsledere og af virksomhedsteoretikere. Alligevel er der ikke noget endeligt svar på, hvad strategi egentlig er.

En grund til dette er, at folk tænker strategi på forskellige måder.

For eksempel mener nogle mennesker, at du skal analysere nutiden omhyggeligt, forudse ændringer i dit marked eller din branche og ud fra dette planlægge hvordan du vil få succes i fremtiden. I mellemtiden mener andre, at fremtiden bare er for svær at forudsige, og de foretrækker at udvikle deres strategier organisk.

Michael Porter (Porter står bla. bag modellerne Porters Diamant og  Porters Five Forces ). Han er strategiekspert og professor ved Harvard Business School, understreger behovet for strategi til at definere og kommunikere en organisations unikke position, og siger, at den skal bestemme, hvordan organisatoriske ressourcer, færdigheder og kompetencer skal kombineres for at skabe konkurrencefordele.

Selvom der altid vil være et eller andet udviklet element i strategien, er planlægning for succes på markedet vigtig. Det betyder, at organisationer skal drage fuld fordel af de muligheder, de har, og forudse og forberede sig på fremtiden på alle niveauer.

For eksempel har mange succesrige og produktive organisationer en virksomhedsstrategi, der understøtter deres vision og mission. Hver forretningsenhed i organisationen har derefter en forretningsenhedsstrategi, som dens ledere bruger til at bestemme, hvordan de vil konkurrere på deres individuelle markeder.

Til gengæld bør hvert team have sin egen strategi for at sikre, at dets daglige aktiviteter hjælper med at flytte organisationen i den rigtige retning. På hvert niveau kan en simpel definition af strategi dog være: “At bestemme, hvordan vi skal vinde i den kommende periode.”

Virksomhedens strategi

Vi vil nu se dybere på hvert niveau af strategi – virksomhed, forretningsenhed og team.

Virksomhedsstrategi refererer til den overordnede strategi for en organisation, der består af flere forretningsenheder, der opererer på flere markeder. Det bestemmer, hvordan virksomheden som helhed understøtter og øger værdien af ​​forretningsenhederne i den; og det besvarer spørgsmålet: “Hvordan strukturerer vi den overordnede forretning, så alle dens dele skaber mere værdi sammen, end de ville gøre hver for sig?”

Virksomheder kan gøre dette ved at:

 • Opbygning af stærke interne kompetencer.
 • God dynamik i organisationen
 • Stærke værdier, som alle i organisationen kan afspejle sig i
 • Deling af teknologier og ressourcer mellem afdelinger og teams.
 • Udvikling og pleje af et stærkt corporate brand.

Når du arbejder med strategier, så er der en masse effektive værktøjer som du kan benytte for at skabe den bedste virksomhedsstrategi for din organisation. Værktøjer som, Boston modellen, SWOT-analyse og PESTEL-analyse vil hjælpe med denne type analyse og planlægning på højt niveau.

 1. Corporate level: Strategier på Corporate leveler de strategiske planer for en organisations øverste ledelse. De udgør missionen og visionen og har en grundlæggende indflydelse på virksomhedens langsigtede præstation. De styrer beslutninger omkring vækst, opkøb, diversificering og investeringer.
 2. Business level: Strategier på Business level integreres i virksomhedens vision, men med fokus på en specifik virksomhed. På dette niveau omsættes visionen og målsætningerne til konkrete strategier, der informerer om, hvordan en virksomhed vil konkurrere på markedet.
 3. Functional level : Strategier på Functional level er designet til at svare på, hvordan funktionelle afdelinger som Marketing, HR eller R&D kan understøtte en organisations definerede forretnings- og virksomhedsstrategier.

Det er ikke ualmindeligt, at en virksomhed har flere strategier på hvert niveau. Faktisk er dette vigtigt for at sikre, at de forskellige behov for hvert lag afspejles nøjagtigt.

Selvom flere strategier indebærer risiko for modstridende prioriteter og mål, kan disse risici reduceres, hvis de styres korrekt. Vi vender tilbage til dette punkt om et sekund

Hvorfor er det vigtigt at have en forretningsstrategi?

En strategi tager højde for de tilgængelige ressourcer, og hvordan de bedst kan implementeres for at nå virksomhedens mål.

For at gøre dette endnu tydeligere, lad os sige, at en virksomhed ikke ville have en strategi for, hvordan den vil konkurrere på et marked:

Resultatet af sådan en plan ville føre til ustruktureret handlinger i hver afdeling, hvilket begrænser organisationens effektivitet som helhed.

 • Retning og formål: En strategi definerer virksomhedens mål og formål. Den besvarer spørgsmålene: “Hvor vil vi hen?” og “Hvorfor eksisterer vi?” En klar strategi giver retning og hjælper alle i organisationen med at forstå, hvad de arbejder hen imod.
 • Fokus og prioritering: En strategi hjælper med at identificere de vigtigste initiativer og mål, som virksomheden skal forfølge. Dette hjælper med at undgå spredt energi og ressourcer på uvæsentlige projekter og opgaver.
 • Konkurrencefordel: En veldesignet strategi kan give virksomheden en konkurrencefordel. Det kan hjælpe med at identificere unikke positioneringsmuligheder og differentieringspunkter, der gør det muligt for virksomheden at skille sig ud i markedet.
 • Målfastsættelse og præstationsevaluering: En strategi fastlægger klare mål og nøglepræstationsindikatorer (KPI’er), som virksomheden kan bruge til at måle dens præstation og succes over tid.

Andre indlæg som kan styrke din strategi

Scroll to Top