Monopol

Indholdsfortegnelse

Hvad betyder monopol?

Monopol karakteriseret ved at der kun er en udbyder på markedet.

Monopolmarked står sælgeren ikke over for nogen konkurrence, da den er den eneste sælger af varer uden yderligere konkurrence.

Et monopol refererer til en situation i økonomi og forretningsverdenen, hvor en enkelt virksomhed har fuld kontrol over produktionen og distributionen af en bestemt vare eller tjeneste i en given branche eller marked. Dette betyder, at der ikke er nogen direkte konkurrence inden for det pågældende marked, da monopolisten er den eneste udbyder.

Forståelse af monopoler

Når en virksomhed har monopol, bevæger den sig i det der kaldes blue ocean, her er der ingen eller næsten ingen konkurrence, hvorimod ved stor konkurrence bevæger virksomheden sig i det der kaldes, red ocean som betegnes som meget konkurrence.

Selvom monopoler kan variere fra industri til industri, har de en tendens til at dele lignende egenskaber, der inkluderer:

Høje adgangsbarrierer: Konkurrenter er ikke i stand til at komme ind på markedet, og monopolet kan let forhindre konkurrence i at indtræde markedet.

Prissætte: Den virksomhed, der driver monopolet, bestemmer prisen på det produkt det vil sælge uden nogen konkurrence.

Stordriftsfordele: Et monopol kan ofte producere til en lavere pris end mindre virksomheder de kan. Monopoler kan købe enorme mængder lager hjem.

Eksempler på monopol:

  • DSB har monopol på udvalgte strækninger
  • Microsoft
  • Facebook på deres annoncer
  • Google

Monopolistisk konkurrence

Når der er flere sælgere i en industri med mange lignende erstatninger for de varer der produceres, og virksomheder bevarer en vis magt på markedet, kaldes det monopolistisk konkurrence. 

I dette scenarie har en industri mange virksomheder der tilbyder lignende produkter eller tjenester, men deres tilbud er ikke ens. I nogle tilfælde kan dette føre til duopol.

Konkurrenceformer

Der findes flere konkurrenceformer, og du kan læse mere om hvad de betyder og se eksempler på dem her.

  • Differentieret delvis monopol
  • Differentieret duopol
  • Oligopol
  • Differentieret oligopol
  • Monopolistisk konkurrence

Relevante artikler 

Scroll to Top