SOSTAC 

Indholdsfortegnelse

SOSTAC Model

SOSTAC er en marketingmodel som er en populær og meget brugt model til marketing og forretningsplanlægning. Uanset om du opretter en overordnet marketing- eller digital marketingstrategi, eller forbedrer individuelle kanaltaktik som SEO eller e-mailmarketing, så er denne model perfekt til det formål.

SOSTAC står for:

  • Situation – where are we now?
  • Objectives – where do we want to be?
  • Strategy – how do we get there?
  • Tactics – how exactly do we get there?
  • Action – what is our plan?
  • Control – did we get there?

Situation – Hvor er virksomheden nu?

Nøglen til en stærk SOSTAC er en dybdegående situationsanalyse. Vær ærlig, dette vil informere de efterfølgende beslutninger, der træffes om strategi og taktik. Du kan inkludere nuværende præstation, kundeindsigt, muligheder og konkurrentanalyse.

Mål – Hvor vil virksomheden være?

Disse er målene for virksomheden, og de bør være i overensstemmelse med de overordnede forretningsmål, ikke kun markedsføringsmålene.

Strategi – Hvordan kommer virksomheden dertil?

Dette er den strategi, du vil lægge for at opnå dine forretningsmål. Planlæg dette trin for trin. Se på dit online publikum, hvem er de, hvilke kanaler de bruger, skab kundepersonas og dit online værditilbud.

Taktik – Hvilke værktøjer har virksomheden brug for for at nå dertil?

Hvilke værktøjer bruger du i øjeblikket? Hvilke værktøjer skal du udvikle, og hvilke nye værktøjer har du brug for? Undersøg de digitale marketingkanaler – hvor er du bedst i stand til at komme foran dine kunder? Er det socialt, PPC, indhold, blogging osv.?

Handling – Handlingsplanen

Selve marketingplanen, hvem der præcist udfører hvilken opgave, og præcis hvornår gør de det. En markedsføringsplan hjælper virkelig til dette. Det er værd at vurdere, om du har de nødvendige kompetencer til dette i hus, eller du skal kigge på ekstern hjælp

Kontrol – Hvordan overvåger og vurderer din virksomhed ydeevne

Identificer de vigtigste præstationsindikatorer for hver taktik, og hvordan den bidrager til hvert mål. Hvor ofte vil du rapportere om resultaterne af dette, og hvad vil du præcist rapportere om for at måle performance?

Udvikling af SOSTAC

SOSTAC er som nævnt en marketingplanlægningsmodel, som hjælper virksomheder med at planlægge marketingstrategier eller kampagner og implementere dem. Det blev først udviklet af PR Smith i 1990’erne og senere formaliseret i hans bog, Strategic Marketing Communications.

SOSTAC er en forlængelse af SWOT-analyse, men den tager processen videre og fokuserer mere på implementering og kommunikation. SOSTAC-strukturen er baseret på en klar logik, som muliggør bedre beslutningstagning og bedre marketingplaner.

Modellen giver en logisk rækkefølge for at gøre det forskellige steps nemmere, og du kan bruge den til at vurdere dine processer kritisk.

Situation – Hvor er virksomheden nu?

Nøglen til en stærk SOSTAC er en dybdegående situationsanalyse. Vær ærlig, dette vil informere de efterfølgende beslutninger, der træffes om strategi og taktik. Du kan inkludere nuværende præstation, kundeindsigt, muligheder og konkurrentanalyse.

En situationsanalyse er et overblik over din virksomhed. Det hjælper dig med at bestemme, hvor din virksomhed står i øjeblikket, så du kan udarbejde din strategi for fremtiden.

Der er mange forskellige værktøjer til at hjælpe dig med at udføre denne type analyse. En af de bedste bud er en Business Model Canvas. 

Målgruppe

Hvis du ikke ved, hvem dine kunder er, eller hvad de vil have, kan du ikke tilbyde dem produkter eller tjenester, der opfylder deres behov eller tilføjer værdi til dem.

En kundeanalyse hjælper dig med at få en god fornemmelse af, hvem dine kunder er, så du kan beslutte, hvilket segment du vil målrette din markedsføring mod. Du skal blandt andet vide, hvad der er deres demografiske, deres placering, hvordan de fandt dig, hvordan de køber fra dig, hvad er deres opfattelse af dit brand, hvordan interagerer de med dit brand.

Produktanalyse

Vurder dit produkt eller din service i forhold til, hvordan det leverer værdi til dine kunder. Det, vi leder efter, er et produkt-markedspasningsperspektiv. Et værktøj du kan bruge til dette er Value Proposition Canvas, der også bruges til at udarbejde en kundeprofil. 

Konkurrentanalyse

Hvem er dine konkurrenter? Hvordan har de en konkurrencefordel i forhold til dig i forhold til pris, omdømme, kundeservice og størrelse? Hvordan har du en konkurrencefordel i forhold til dem?

Miljø

Disse omfatter eksterne faktorer såsom økonomiske, politiske, sociale, teknologiske og miljømæssige tendenser og deres mulige indvirkning på din virksomhed.

SWOT-analyse

Du kan bruge resultaterne fra din miljøanalyse til derefter at lave en SWOT-analyse, hvor du ser på styrker, svagheder, muligheder og trusler, der kan påvirke din virksomhed og performance. Her ser du også på interne faktorer såsom om du har de menneskelige kompetencer og økonomiske ressourcer til dine nye marketingplaner. 

MÅL – Hvor skal virksomheden hen?

Det andet trin i at udarbejde en marketingplan er at være meget klar over dine langsigtede mål, såsom visionen og missionen for din marketingstrategi samt kortsigtede mål. Inkludere de store som Mission og Vision helt ned til KPI’erne (Key Performance Indicators). KPI’er inkluderer salg, profit/ROI (Return on Investment), markedsandel, forespørgsler.

Husk Mål skal være SMARTE (specifikke, målbare, opnåelige, realistiske, tidsbestemte) Se SMART-modellen.

Brug eventuelt også en AIDA  (Attention/Awareness, Interest, Desire and Action (purchase)

 

STRATEGI – Hvordan kommer vi dertil?

Strategien er det store billede af, hvordan du planlægger at nå de mål, du har sat dig. Det er tilfældigvis også en af ​​de sværere dele af SOSTAC-marketingplanen, ifølge PR Smith.

Her skal du tydeliggøre elementer som hvordan du planlægger at opdele markedet, hvilket segment af kunder du skal fokusere på, hvilket budskab du skal bruge til at målrette hvert segment, og hvordan din plan er i forhold til dine konkurrenters.

Segmentering er nyttig, fordi det hjælper dig med at identificere potentielle kunder, som du måske ikke har tænkt på før, såsom dem med specifikke behov. Du kan derefter designe marketingbudskaber, der er målrettet specifikt til dem.

TAKTIK – Hvordan kommer vi dertil.

Ifølge PR Smith skitserer dette afsnit detaljer om strategi, såsom de metoder, du bruger til at nå dine mål. I forbindelse med digital markedsføring skal du stille spørgsmål som: Hvilke data om dine kunder har du, hvad har du brug for? Hvilke metoder vil du bruge for at nå dem? Annoncering, e-mails, content marketing, SEO eller sociale medier? Hvilke værktøjer og teknikker vil du bruge?

Taktikken kan omfatte detaljer om marketing- og kommunikationsmixet, digitalt mix osv., og hvornår hver af dem skal rulles ud og så videre. 

HANDLING – Hvad er planen?

Her taler du om detaljerne i taktik. Du bestemmer, hvem der gør hvad. Du skal vurdere, om du har de menneskelige ressourcer internt, eller om du skal ansætte nye medarbejdere med de nødvendige kompetencer. Du skal afgøre, om du har brug for hjælp fra eksterne bureauer eller konsulenter. Du skal se, om du har de systemer og processer, du har brug for på plads, og arbejde hen imod at organisere dem, hvis de ikke er det.

Ifølge PR Smith er dette skridt ofte en eftertanke, men det er en stor fejl. Det nytter ikke noget at udarbejde en fantastisk strategi og taktik kun for at slække på handlingen. Du vil simpelthen ikke nå dine mål, hvis det sker.

KONTROL – Overvåge fremskridt?

Hvordan ved du, at du er på vej til at nå dine mål? Overvågning af fremskridt er også et vigtigt skridt. Du skal etablere systemer, der hjælper dig med at vurdere fremskridt periodisk – dagligt, ugentligt, månedligt eller kvartalsvis. Dette vil sikre, at du i slutningen af ​​projektperioden ikke pludselig finder ud af, at tingene ikke er gået som planlagt.

Du kan bruge webanalyse, KPI’er, besøgsprofiler på webstedet, brugervenlighedstest, kundetilfredshedsundersøgelser, rapporteringsfrekvens, og hvem der rapporterer til hvem og hvad der sker med den feedback som en del af denne overvågningsproces, siger PR Smith.

Scroll to Top